X
تبلیغات
رایتل
شنبه 22 اسفند‌ماه سال 1394

روح بلندوبزرگ انسان مزیت غیرقابل انکاری است که خداوندمتعال دروجودیکایک افرادبه عاریت گذاشته واین حسن بزرگ موجب گردیده تاوجه تمایزعظیمی رادرسرشت وذات موجودات مابین انسان و سایرمخلوقات بعینه مشاهده کنیم.عدم استفاده ازاین موهبت الهی وگذران بی نتیجه وغیرهدفمندعمرموجب ناسپاسی وناشکری خواهدشد که شایددردنیای باقی بشدت ازجانب خالق هستی موردپرسش واقع گرددولذااین ماموریت خطیراستفاده ازفرصتهانه تنهاموجب رضایت وجدان رافراهم خواهد کردبلکه باتغییرنگرش و موقعیت و قرارگرفتن درجایگاه شایسته ای که امکانات بیشتری را درخودنهفته اسباب رشد وتعالی و بالندگی همنوعان رانیزفراهم خواهد اورد ، انسان بعنوان اشرف مخلوقات درهران ولحظه وبصورت مدام بایستی بدنبال تغییر و پی بردن به ناشناخته های علمی موجوددرپهنه گیتی باشدوبعلاوه درپی ان که باتغییرات حاصله ناشی از تغییردرنوع نگرش شرائط مناسب ومساعدی را برای ارتقائ عملکردانسانیت درعرصه محیط زیستی خودفراهم اورد بانگاهی به تاریخ وبازگشت به گذشتگان عرصه گیتی ملاحظه میشودکه میلیاردهاازهمین جنس درتردد دنیای فانی و باقی بوده اندترددی یک سویه غیرقابل بازگشتی که برااساس فرامین و دستورات دینی پی امدان ندامت و عدم توان برای بازگشت وجبران گذشته میباشد وبدین لحاظ پیامبرانی به کثیر رسالت یافتند تا تکمیل کننده مشی انسانی بمعنای خاص کلمه باشند که درمکتب پرفروغ اسلام حضرت محمد (ص) خاتم لقب گرفته است، لذا رسالت انسانی درامدن برای تکمیل خلق وخوی ورفتار انسانی است تاجایی که انسان جایگاه واقعی ودرخورشان خویش را پیداکرده وعمرهرچندکوتاه خویش را به بطالت نگذراندوبدین لحاظ ماموریت انسان توجه خاص به محیط اطراف وبهره برداری قابل ملاحظه ودرحدمسئولیت تعریف شده برای این مخلوق توانمند وعاقل است که نمیتوان براحتی ازکناران گذشت و.............

انشاالله ازامروزقصددارم درصورت توفیق سلسله مطالبی راپیرامون حضوردرصحنه انتخابات برایش ما عزیزان خواننده مطرح وبدنبال ان نتایجی را حاصل کنیم.

شنبه 22 اسفند‌ماه سال 1394

ایام مصادف است با شهادت شیرزنی که حقیقتاازدامن اینگونه انسانهامردبه معراج میرسدفرزندپیامبرعظیم الشان وهمسرمردی ازتبارنیکان و اسوه ونمونه بارزاخلاق وعدالت و جوانمردی و شجاعت وحریت و....مادرحسنین وانسانی وارسته که مصیبتهایی بیشماری راتحمل لیکن ازمواضع اصولی وبرحق خویش عدول نکرد.

اسالروزشهادت بانوی بزرگ اسلام را بکلیه علاقمندان خاندان رسالت ومعنویت تسلیت وتعزیت عرض میکنم. انشاالله که رهروراستین ال طاهاباشیم.

یکشنبه 17 آبان‌ماه سال 1394

دوستان عزیزم حتمامطلعید که براساس درخواست تعدادی ازعزیزانی که به اینجانب محبت داشتند دردوره های هفتم و هشتم انتخابات مجلس شورای اسلامی (سالهای 1382و1386)اینجانب نامزد شده و باهمت انسانهای قدرشناس وعلیرغم مدت بسیار اندک حضوروموانع موجودپیش روباهفده هزار رای بعنوان نفرسوم دربین نوزده نفرحائزاراشدم واین درحالی بودکه نفرات اول ودوم که به مرحله دوم انتخابات حوزه انتخابیه مرودشت ارسنجان و پاسارگاد رفتند به ترتیب بیست هزارو پانصد و بیست هزار رای داشتندلذا براین اساس وبازهم حسب درخواست دوستان ارجمند پایگاه خبری تحلیلی پارس دشت خبری را منتشر کرده که مورد استقبال عزیزانی قرارگرفته وانشاالله باخواست الهی و مساعدت عزیزان برنامه حضوردرانتخابات مجلس دهم انجام خواهدشد تا ببینیم دراین رابطه چه پیش اید البته دعای من فی الواقع "  خداونداترابه عظمتت قسم دراین مسیرهرچه موجب خیر مردم شریف ایران عزیزاست پیش روی من بگذار"

امیدوارم که این دعاکه از صمیم قلب برمی ایدمورداجابت حق تعالی قرار گیرد.

ادرس پایگاه:

پارس دشت

pars-dasht.ir/?p=10461

چهارشنبه 4 شهریور‌ماه سال 1394

امروزمصادف با سالروز تولد امام هشتم شیعیان جهان ،ضامن اهو حضرت امام رضا ع است که خداوند متعال افتخار داده اند و بارگاه ملکوتی ایشان که منشا نوروبرکت و معنویت است درکشورما میباشد ضمن عرض ارادت به این امام همام امیدوارم که سایه ایشان برسرمان مستدام و ازبرکت وجود این عزیزمهربان روزبروز شاهد رشد و اعتلا و بالندگی ایران عزیز باشیم این روزخجسته را خدمت کلیه عزیزان خواننده تبریک و تهنیت عرض میکنم.


شنبه 2 خرداد‌ماه سال 1394

انسانهادرمدتی که بدان طول عمراطلاق میگرددفرصت دارندتامتولد شده ودوران زندگی خویش را باکمک ویاری مجموعه دیگر ازانسانهای همنوع خود که درنامهای مختلفی همچون پدر،مادر،.....بکلی اولیاء و یا معلمان و....که مربیان اطلاق میگردند سپری کننددراین دوران جبر و اختیار نقش موثری را درپرورش این موجود ایفا میکندوبسته به اصالت و ذات که در نگاه علمی ان را ژنتیک مینامندشخصیت وی شکل گرفته و در ادامه خودرانشان خواهد داد ازنگاه علمی سهم ذات (ژن)بسیار کارسازتر از محیط میباشد لیکن بنظرمیرسد که محیط نیز میتواند اثرات بسیارموثری را درساخته شدن انسان داشته باشد لذا باتاسی ازاین عوامل ادمیت در بوته ازمایش قرار گرفته و حق انتخاب را بعنوان مهمترین خصلت وویژگی بدیشان عرضه میدارندوازاینجاست که خودباید نقشی تعیین کننده داشته باشد انچه درکشورهای جهان سوم وعلی الخصوص در زمانهای نه چندان دوردرکشورخودمان نیز هویدا بودپایین بودن سطوح علمی و فرهنگی وبنوعی نقش کم رنگ والدین در تربیت و شکل گیری شخصیت فرزندان بودلذا ماموریت مربیان درتحقق اهداف والای بشری که همانا ساختن انسانهای موثر در جامعه بود بسیار فراگیرتر از والدین بوده است وصد البته همین فرضیه نیز در خانواده ها بنوعی مختلف صادق است چرا که بسته به شرائط محل زندگی و روستایی بودن وشهرنشینی ودر اختیار بودن امکانات ،تفاوتهای بارزی را میتوان به عینه مشاهده کرد بااین مقدمه که البته نگاهی گذرا به وضعیت خانواده ها در قبل از انقلاب در ایران بود به اتفاقی که برای خودم در امروز افتاد اشاره میکنم و باذکر این مطلب که حقیر اگرچه در روستا متولد شده و تایازده سالگی سکونت داشتم علیرغم امکانات بسیار محدود،لیکن بدلیل فعالیت موثر والدین در فراگیری علم و دانش اندوزی و برقراری ارتباط باجراید و نشریات که ازشهربه روستایمان ارسال میگردید بحمدالله فضل و کمال بخوبی درعجین شدن با ذات مطلوب دروالدین موجب انجام مطلوب ماموریت والدین گردید و مربیان نقش مکمل را ایفا کردند.

بالغ بر40 سال پیش دبیرستان اهلی ارسنجان اولین دوره رشته ریاضی و فیزیک را راه اندازی و دبیران حق التدریسی ماموریت اموزش همکلاسیهارا عهده داربودند یادم هست دبیران مهاجربرای گذراندن اوقات خویش بین ساعت یک تا دو بعدازظهرکه اغاز کلاسهای عصر بود درزمین والیبال دبیرستان به ورزش مشغول میشدند که یکی ازایشان اقای ابدالی ازبچه های لردگان چهارمحال بختیاری بودو پاسهای ارزنده ایشان به اسپکرزنهای بازی همیشه درذهن من بود ایشان یکسال بیشتر میهمان مانبودند وبه شیراز عزیمت کردندودرطول این چهل سال سعادت دیدار نداشتم تابه امروز که برای اوردن فرزند از کلاس درس ،درب موسسه انتظار میکشیدم که بناگاه چهره ای باموهای سفید توجهم را جلب کرد و مرا به خاطراتم در 40 سال پیش هدایت کرد وشوق دیدار استاد مرا وادار کرد تا عرض سلامی کرده وابهام خویش را باسوالی که:

شما درارسنجان نبودید ؟ مرتفع کنم که خوشبختانه پاسخ مثبت و شک به یقین تبدیل شد و دیدار بعد ازچهل سال تازه شد.

راستی دنیا چقدرکوچک است؟

شنبه 19 اردیبهشت‌ماه سال 1394

 روزهافکر من اینست و همه شب سخنم        که چراغافل از احوال دل خویشتنم

 از کجا امده ام امدنم بهرچه بود                    بکجامیروم اخرننمایی وطنم
روح متعالی انسان که نشات گرفته از درگه الهی است وجلا داده شده توسط الهامات رب ودود دربعثت پیام اوران که خاتمش محمد بن عبدالله ص میباشد شفافیتی انچنان دارد که بنظر اشرف مخلوقات بجز استثنائاتی تاکنون بدان پی نبرده اند این مرتبت والا امابسیار شکننده زمانی پاس داشته میشود که صیقل داده شده و به تعالیش افزون گردد واین درامکان بنی بشر است تا به معرفت الهی مزینش کرده و درجولانگاه بی بند و باریهای ناشی از ماشینی شدن جامعه و لجام گسیختگیهای تشدید شده ازرذالتهای موجودات به قهقرا رفته حرمت و حریم انرا به نگهبانی نشسته و دائم در احوالات خویش بازنگری و به عبارتی پالایش کند هواهای نفسانی که بفرموده راس کل خطایا است درابعاد و شکلهای مختلف به نزدیکترین موجود به خالق هستی بشدت و حدت خاص حمله میکنندتا مرتبت ایشان را در درگاه یزدان به افول نزدیک سازند وخوشا بحال مقربین به درگهش که از ترفندها و تزویرهای شیطان صفتان سربلند بیرون میایند وای انسان توخود میدانی که درمنجلاب فراهم شده توسط شیطان هلاکت و نابودی بعیان دیده میشود وراه وصراط مستقیم تقرب را درپی خواهد داشت فلذا هدایت از تاریکی و جهل به نورانیت و تعلم و بندگی راستین الهی مسیراصلی است که باید درپی ان باشیم .

   1       2       3       4       5       ...       115    >>