X
تبلیغات
رایتل
دوشنبه 29 بهمن‌ماه سال 1386
اگر نماینده‌ای بر سر کار آید که قبل از ورود به مجلس، خود را وامدار دیگران کرده و مجبور باشد در مجلس وام آنها را ادا کند، نانهایی به قرض گرفته باشد و بخواهد به مجلس که رفت، قرض خود را ادا کند، به‌درد نمی‌خورد.
اگر نماینده‌ای به مجلس برود که از مسائل کشور درک لازم را نداشته باشد، فاقد هوشمندی، آگاهی، سواد و معرفت لازم باشد، به‌درد نمی‌خورد.
نمایندگی کار مهمی است. من خواهش می‌کنم برادران و خواهرانی که - بینهم و بین‌الله - می‌بینند این کار از عهده‌ی آنها برنمی‌آید، پیشقدم نشوند. البته این حرف ما موجب نشود که بعضی وسوسه‌شان بگیرد و احتیاطا کنار بروند. نخیر. کسانی که احساس می‌کنند می‌توانند، وظیفه شرعی است که بیایند. همه چیز در این نظام الهی باید از راه تقرب به پروردگار و قصد قربت حل شود. رای هم که می‌دهید، انتخاب هم که می‌کنید، برای خدا باشد.
انتخاب هم که می‌شوید، باز مساله، عمل به تکلیف خدایی است