X
تبلیغات
رایتل
دوشنبه 29 بهمن‌ماه سال 1386
دوست عزیز مرودشتی از ادعای یکی از حضرات کاندیدا مبنی بر اینکه بنده به نفع ایشان کنار خواهم رفت صحبت کرده اند! فقط یک سوال را مطرح می کنم کدام عقل سلیم حکم می کند شخصی که در دور
 
 قبل به شناخته شدگی امروز نبود و یک ماه فرصت تبلیغات را از وی گرفتند بدون هیچ گونه تقلب و تخلف بیش از هفده هزار رای را به دست آورد امروز که به لطف خدا میزان استقبالها از وی بسیار فراتر از قبل
 
است میدان را به نفع دیگری کنار بگذارد !  مگر که نگفته اند آزموده را آزمودن خطاست! یادم نمی رود دور قبل در بدو حضور من در صحنه همان دوست ادعا کرده بودنده که بنده نهایتا ۲ هزار رای را کسب خواهم کرد !!