X
تبلیغات
رایتل
یکشنبه 19 اسفند‌ماه سال 1386

علیرغم اینکه اعتقاد قلبی وباطنی نسبت به فرمایش سروروسالار شهیدان عالم امام حسین (ع)در خصوص ؛انماالحیوه عقیده وجهاد؛دارم لیکن تنگ نظری وتنگ کردن فضای انتخابات از طرف رقبا در تلاش برای حذف افراد محبوب ومردمی ورسیدن به خواسته ها واهداف شومشان باعث میگردد که تنها به رفتن به پای صندوق برای دادن رای خود اکتفا کرده واز هیچ کاندیدی حمایت نکرده و بازهم برای اراءو اندیشه های خیل عظیم طرفداران انسانهای مخلص وصادق که خودشان راه وطریقت به کمال رسیدن را بهتر از هرکسی میدانند ارزش قائل شوم بنابراین باز هم ضمن تشکر از حمایت بی دریغ و قلبیتان از شما عزیزان میخواهم که همچون گذشته و بهتر از ان  با درایت وتدبیر و تعقل دست کسانی را که نمایندگی مردم را ابزار رسیدن به قدرت وثروت ومکنت ومال وجاه ومقام و..میدانند از این فضای روحانی کوتاه کنند.