X
تبلیغات
رایتل
سه‌شنبه 28 اسفند‌ماه سال 1386
با اتمام سال وبر اساس اداب و سنن و فرهنگ ایران زمین شب چهارشنبه اخر سال را با مراسمی بنام چهارشنبه سوری به سرانجام می بریم در این میان گاه اتفاقاتی ناهنجار می افتد که ارامش جامعه  را دچار اختلال کرده و باعث رنجش خاطر همنوعان انهم در ایام وروزهای عید سعید باستانی می شوداگرچه بمعنای واقعی هیچ سلیقه ای با شادی ونشاط مردم نباید مخالفت کند لیکن باید توجه داشت هر گونه حرکتی از ناحیه هر فرد ویا گروه بایستی بنحوی باشد که به سایر افراد جا معه اسیب وارد نکرده وسلب اسایش نکند بنابراین برای احترام به حقوق همنوعان خود بشدت مراقب حرکات وسکنات خود باشیم به عبارتی با هم و برای هم باشیم .تجاربی تلخ از گذشته نشاندهنده ندامت برخی از افراد در بروز اتفاقاتی ناخوشایند است بیایید از اینگونه اتفاقات تجربه بیاموزیم و با درایت از امکانات و مواهب خدادادی بنحوی شایسته استفاده کنیم.