X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
یکشنبه 11 فروردین‌ماه سال 1387

در رسا وقداست وحرمت اراده های استوار وپشتکار نوع بشریت حکایتها بسیار ومطالب بی شمار امده است لیکن ایجاد تحول برای به زیر  کشیدن حکومتی که پایه هایش بر گرده انسانهایی صبور و نجیب استوار میشد کاری بزرگ وحماسه ای سترگ است ایام بهمن که می اید شور ونشاطی حاکی از توانستن وشدن را تداعی میکند خاطرات تلاش برای پایان بخشیدن به حاکمیت زرو زور بر مردمی که تاریخ بیان کننده توانمندیها وخلاقیت این قوم میباشد .همیشه تغییر را سخت میدیدیم اما در ان سال همه دست به  دست هم دادیم تا بر سختیها ومشکلات فائق اییم مرد وزن پیر وجوان کوچک وبزرگ و...فرقی نمیکرد امده بودیم تا وجود اراده ها را در وجود خود ثابت کنیم وانجا بود که پیر جماران پس از تحمل سختیها والام زیاد نتایج مبارزات خود را در هدایت ملتی دید که با رهنمودهای ایشان بپا خواسته بودند تا کاری کنند کارستان وشد انچه انتظار و ارزویش را داشتیم پیروزی جنود حق و... که ؛ان تنصرالله ینصرکم ویثبت اقدامکم؛..متلاشی شدن حکومت شاهنشاهی واستقرار نظامی مبتنی بر مشی  مردمسالاری دینی وبرای تحکیم ان و دخالت ارا وافکار عموم مردم۱۲فروردین ۱۳۵۸تجلی و تبلور عینی استفاده از حکومتی مبتنی بر عدالت علی که رادمردی از تبار هابلیان برای مبارزه بی امان با شرک ونفاق و قابلیان زمان بود.۹۸.۵ درصد مردم حمایت خود را از اسلام برای زدوده شدن انچه با انحصار است رد تمامی انچه با نام استکبار برای سوار شدن بر گرده مردم به میدان می اید و همزمان شدن این روز مبارک با مراسم سنتی سیزده بدر که روز طبیعت است واستفاده از مواهب الهی و پایانی بر ایام نوروز و اغازی دیگر در ایجاد تحول در درون خود برای نیل به اهداف بلند ومقدسی که برای توسعه کشور عزیزمان در سر می پرورانیم.

افتخار دارم که هر دو یوم عزیز را خدمت شما دوستان خوب خودم تبریک وتهنیت عرض کنم.