X
تبلیغات
رایتل
پنج‌شنبه 15 فروردین‌ماه سال 1387

بله برخی ایام ویژه ای هستند که انسانهارا به خود جذب و از هرگونه دل مشغولی های درونی ودر گیریهای ذهنی خلاص میکنندمثل نوروز وسیزده وعاشورا و اربعین و.........که دیگر در این ایام توسعه ؛سازندگی ؛رشد..........و در مقابل تورم ؛بالا بودن میزان نقدینگی؛تحریم ؛صدور قطعنامه و.......مفهومی ندارد بنابراین همه در فکر ایجاد نشاط برای استفاده مطلوب از این فرصت های خدادادی هستند؛از دره اهکی و ان چند خانواده عشایر محترم که سالهای دور کوچ روبوده و به برکت احداث چاه وتجهیزات و باغات ساکن شدند که بدلیل در طبیعت بودن دائمیشان جائی نرفته بودند مابقی روستا ها همه از محل بیرون رفته و اگر چه سال بدی به لحاظ نزولات اسمانی بود ولی فرصت را غنیمت شمرده بودند ما که در جاده بودیم ناظر نشاط وشادابی حاکم بر گروههای مردمی در حال انجام ورزش وبازیهای محلی بودیم از رحمت اباد ماندگار مرحوم ایه الله زاده تا عز اباد و جلودر و جنگل های اطراف منطقه کرایی و خفرک و....اگرچه افتابی تند و گرم و پر حرارت می تابید ولی مردم شاد وخندان به شادی می پرداختند زن ومرد پیر وجوان ؛حسن اجرای سنت های ماندگار از نیاکانمان این است که شرائط سنی در ان معنی ومفهومی نداردهمه دخیلند و سعی شان بر مشارکت جدی وفعال در ایجاد نشاط برای شکوفا کردن خنده بر لبان همنوعشان و شاید این ثوابی بزرگ است که برادری دینی سعی کند همنوع خود را لحظاتی به شادی ونشاط دعوت کند چیزی که متاسفانه در دنیای ماشینی امروز از ان کمتر سرا غ داریم. در هر حال اوج ازدحام را در نشانه و مهد تمدن ایران باستان شاهد بودیم انجایی که روزی تمامی بزرگان جهان برای عرض ارادت خود سراغ کورش امدند بله تخت جمشید دیاری که بر اساس تصاویر حک شده بر دیوارهایش سربازان حکومتهای مختلف جهان هدیه بدست به سوی تخت میروند تا ابلاغ کننده پیام تبریک نوروز برای شاه ایرانیان باشند ازدحام بحدی بود که ناچار به تغییر مسیر از جاده قدیم به جدید شدیم و انجا نیز بسیار شلوغ  و اتومبیلها با ترافیک سنگین روبرو بودند.مسیر مرودشت شیراز و حاشیه اتوبان مملو از مردمی بودکه با نصب چادر برای جلوگیری از تششع نور خورشید  روز سیزده خود را با طبیعت سپری میکردند انهم در گروههای شلوغ و دسته جمعی ؛مقایسه سیزده بدر روستائیان و شهرنشینان نیز جذاب بود انهایی که عمرشان را با طبیعتند وانانی که با دود و هوای نامطلوب سر می کننداگرچه تفاوت کار وتولید ودرامد هم در بین این دو نوع از جامعه خود حدیث مفصلی دارد که باید در جای خود بحث شود.

فکر کنم دنباله را برای وقتی دیگر بگذارم بهتر است . باقی بقا شما.