X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
شنبه 17 فروردین‌ماه سال 1387

اصولا جامعه ای میتواند برای رسید ن به اهداف و برنامه هایش تلاش کند که از ابتدائی ترین فاکتور در بین افراد و مجموعه خودبهره برده باشد بنابراین گام اول در این مقوله را باید سلامتی بعنوان اولین راهکار دانست در برخی از موارد سلامتی را فقط در جسم خود بررسی می کنیم و فکر می کنیم که اگر جسممان سالم باشد همه عوامل به کمال خود رسیده و ابزار برای حرکت ورشد فراهم است در حالیکه نکته قابل تامل ارامش حاکم بر روح وروان انواع موجودات علی الخصوص جنس بشر است که متاسفانه هر چه به سمت ماشینی شدن و به عبارتی مکانیزه می رویم از شدت توجه به این مقوله مهم کاسته می شود فلذا بر همه ما تکلیف است که برنامه ریزی و تلاشمان را طوری انجام دهیم که سلامتی روح را برای حفظ سلامتی جسم مورد تاکید وتوجه قرار دهیم .با توجه به بحث مهم سلامتی و نقش ان در توسعه اجتماعی همه ساله همزمان با روز جهانی بهداشت هفته سلامتی در ایران برگزار میشود شعارجهانی  امسال هفته :؛آینده ای مطمئن با سرمایه گذاری در سلامتی می باشددرهمین رابطه امروز وزیر مخترم بهداشت و...مطالبی ایراد کرده اند که اطلاع از ان خالی از لطف نمیباشد: با گشایش بانک ایده سلامت کشور و ثبت ، پردازش و پرورش ایده های جدید ، شاهد حرکتی پرشتاب تر در بخش سلامت باشیم . گشایش بانک ایده سلامت کشور مشارکت همه افراد به ویژه نخبگان را با نظام سیاستگذاری سلامت کشور تسهیل کرده است .

وزیر بهداشت با تاکید بر این که مطالعه بار بیماری ها در کشور ، پارسال به پایان رسید گفت : نتایج این بررسی نشان می دهد 35 درصد بار بیماری ها ، عوامل خطر ساز مشخصی دارد و مداخله در حیطه این عوامل خطرساز ، در سلامت جامعه بسیار موثر و مهم است .

اینجانب نیز به سهم خود این هفته را گرامی داشته و به کلیه دست اندرکاران سلامت و بهداشت کشورمان خسته نباشید میگویم