X
تبلیغات
رایتل
چهارشنبه 21 فروردین‌ماه سال 1387

در مکتب تابناک اسلام در همه احوال به دانش و تعلیم وتربیت اهمیت داده ورهبران وائمه هدی نقش انرا بعنوان یک واجب برای تعالی جامعه نقشی ضرور برشمرده اند و از اوجب واجبات خوانده ودر راه علم اموزی تاکید بسیار شده  وتوصیه کرده اند در هر زمان ومکان باید بدان توجه کرد انجائی  که قائد ورهبر ش محمد (ص)اطلب العلم من المهد الی اللهد را بیان می فرماید بحث اصلاح وتعلیم وتربیت برای تکامل نوع بشر است بنابراین رسولان وانبیا در سرلوحه کار و بعد از ان معلمان و اولیا نقش بارزی را در شکل گیری انسان و تعالی جامعه داشته اند و به عبارتی حق بسیار بر ما دارند این را اوردم تا اتفاق امروز را بیان کنم ؛برای تهیه وسیله ای به یکی از خیابانهای معروف و قدیمی شیراز رفتم من را به بازاری راهنمایی کردند و کار انجام شد و درحال بازگشت بودم که تصادفا وارد فروشکاهی شدم یک لحظه همه چیز فراموش و دنیا وخاطرات سال ۱۳۵۰ برایم تداعی شد خیلی جالب و باور نکردنی بود داخل مغازه یک انسان شریف ومتدینی که در سال اول راهنمایی درس ریاضیات ما را اموزش می داد؛ با حالتی مسرور و به وجد امده گفتم شما اقای ؛کوثری ؛هستید با تعجب گفت شما گفتم  فلانی هستم در مدرسه راهنمایی فرهنگ واقع در گود عربان نزدیک مدرسه علمیه خان شاگردتان بودم با خوشحالی گفت ؛اری و تعارفات و........دعوت برای مسافرت به یاسوج و اظهار خوشحالی از ملاقات ایشان و............ضمن گفتگو بر اساس سیره اولیاءدینی و فرمایش مولا امیر مومنان که می فرماید هرکس کلمه را به من اموزش دهد مرا برده وعبد خود کرده است از ایشان تشکر کردم وگفتم شما استاد من بوده اید و حق زیاد بر گردن من دارید و...ایشان نیز بذل محبت کردند وتشکر .اری دنیا را باید قدر دانست و از لحظات و ثانیه هایش برای فراگیری علوم و افزودن بر دانش استفاده کرد و تلاش کرد تا انچه را هنوز نشناخته ایم با کمک علم و همکاری همدیگر کشف کنیم وناشناخته ها را بشناسیم و برای نسلهای اینده راه وروش زندگی را سهلتر و راحت تر کنیم .