X
تبلیغات
رایتل
یکشنبه 25 فروردین‌ماه سال 1387

با توجه به جنایت اخیر ایادی نفاق و دشمنان بشریت که منجر به شهادت و جراحت تعدادی از هموطنان در شهر شیراز شد اجازه می خواهم در مقدمه بحث تنفر خود را که قطعا نظر مردم عزیز ایران نیز می باشد نسبت به این حادثه تاسف بار و حوادث مشابه ای که در اقصی نقاط کره زمین اتفاق می افتد اعلام کرده وبرای مصیبت دیدگان ارزوی صبر وبردباری را از ذات باریتعالی داریم.    درمبحث دوم در نظرات دیروز عزیزی نوشتار اینجانب را به نقد کشیده بود که ضمن ابراز خوشحالی از استقبال شما دوستان عزیز(مخالف و موافق )امیدوارم که بتوانم با راهنمائی بیشتر و جزئی تر شما این وبلاک را پربارتر از گذشته کنم.

واما بحث امروز رابا توجه به ساختار اقتصادی کشور و روش هزینه درامدهای  کشور که متاسفانه در حال حاضر بیشتر ان را استخراج وپالایش وفروش نفت تشکیل می دهد به نظریه مهم هدفمند کردن یارانه ها اختصاص می دهم ؛

همانطوریکه همگان مطلعند نظام اسلامی با الهام از سیره وروش حکومت امامان و رهبران مذهبی مهمترین هدف خود را بحث عدالت اجتماعی و بهره برداری یکسان مردم از امکانات و ابزار که در فقه اسلام بعنوان ؛بیت المال ؛نامیده میشود عنوانمی کنندو و این وازه در بین افراد از محبوبیت خاصی برخوردار و با شنیدن ان ارامشی عجیب بر دلها حاکم می شود بنا براین با توجه به رنجها وامالی که مردم بدلیل فقدان و عدم اجرای این روش در زندگی مشاهده کرده اند بسیار از افرادیکه در صدد حضور در عرصه های مختلف نامزد میشوند ؛مثلا انتخابات ریاست جمهوری ویا نمایندگی مجلس شورای اسلامی و...سعی میکنند از این عبارت بخوبی برای تبلیغات استفاده کنند اگرچه نتوانند بدان عمل کنند بنابراین انچه مردم و افراد تشکیل دهنده جامعه نسبت بدان حساسیت خاص دارند بی عدالتی است و نه کمبود بنوعی میتوان گفت مردم صبور با نداشتن ها و کمبودها شرائط خود را وفق مید هند ولی بی عدالتی را به هیچ وجه نمی پسندند و انرا بشدت رد کرده و با هرکس که عدالت را رعایت نکند بشدت مخالفت و وی را منفور می دانند.در اقتصاد ایران عزیز سهم ویزه ای را درامدهای نفتی تشکیل داده واز این منبع اعتبارات توزیع میشود انچه که مد نظر ماست بحث عمده نحوه توزیع اعتبارات یارانه ای بین دهک های مختلف جامعه یا طرح هدفمند کردن یارانه هاست که در مبحث بعدی بدان خواهیم پرداخت .