X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
شنبه 7 اردیبهشت‌ماه سال 1387

بالاخره تکلیف مرحله دوم انتخابات هشتمین دوره  مجلس شورای اسلامی نیز پس ازکش وقوسهای فراوان به پایان رسید و ازامشب تعدادی پیاده که برای رسیدن به امال و ارزوهای نشات گرفته از افکار سیاسی خود را به اب واتش زده و ارامش درونی خود را به اشوب وبلواتبدیل کرده تا از هیچ بتوانند پوچ بسازندخوابهای اشفته خود را تبدیل به ارامشی زود گذر کنند .با نگاهی به کارنامه وسوابق تعدادی محدود افراد هوادار طیف خاصی از کاندیداها مشاهده می شود که در مرام ومسلک افرادی که در اعمال و کردار خود حتی نیم نگاهی نیز به ذات باریتعالی نمی کننداعتقاد به اصل هدف وسیله را توجیه نمی کندتا حدی پیش میرود که برای رسیدن به انچه که خود نیز در درون اشفته خود بدان معتقد نیستند از همه کس و همه چیز خود گذشتند و وقتی خبر پیروزی کاندید خود را شنیدند سوار بر استران همسایه انهم ساعت ۲نیمه شب خواب را بر عده ای روستایی زحمتکش که برای رسیدن به استقلال این مرزو بوم و حفظ ارشهای واقعی اسلام ناب محمدی روز ها را در مزارع به کار وتلاش مشغول وشب را برای لحظه ای استراحت سر بر بالین گذاشته اند سلب میکنند تا چه اتغاقی بیفتد ؟؟اری تا کلیه های هم محلیشان از رسوب نمکهای حاصله از اب شور اشامیدنی روستا بیشتر رسوب سنگ کنند و پول نبوده را بیشتر به دارو و درمان اهل خانه اختصاص دهند .انان به مشابه پیاده هایی هستند که برای لختی زمان سوار بر استرانی میشوند تا خستگی راه را از تن ساربان با کمی پیاده روی بدر کنند غافل از اینکه قافله راهی را می رود که مقصد نهایی مورد نظر را دورتر کرده واسباب زحمت را برای افراد دلسوز واقعی این منطقه فراهم میکند انانی که امتحان خود را در ادوار گذشته پس داده اند و ثابت کرده اند که ؛هر گردی گردو نیست ؛و توصیه اخر این که این بازیهای بچه گانه را کنار بگذارید و به تفکر وتعقل بیشتر بپردازید .انانی که من و تو را مشغول کرده اند خود طراح قدری هستند که میدانندچه کنند . و خیالتان را راحت کنم که برای من تفاوتی نداشت که کدامین به قدرت برسند چرا که هردو امتحان پس داده و بازهم جلوسشان بر کرسی نمایندگی  فرصت سوزی است که افرادی را که متاسفانه دچار قهر خدایی(خشکسالی) نیز بدلیل اعمال ناپسند انان شده اند از این که هست فقیر تر و اواره تر کنند .از خداوند متعال استعانت می طلبیم که خود  خیر وبرکتش را بر ما نازل کرده و ما را از این شرائط به نور هدایت کند انشاالله