X
تبلیغات
رایتل
پنج‌شنبه 2 خرداد‌ماه سال 1387

در قسمت اول تا انجا بیان شد که سیما از گرمه فیلمی را تدوین وتهیه کرده بود و زندگی فردی والا مقام از زحمت کشان راستین این دیار (ایران عزیز)این شخصیت ا  با ارزش که نام مبارک و سراسر صبر و استقامت و پایداری پدری شهید را نیز بر دوش خود دارد و درجه و منزلت این جایگاه نیز به ارزشهایش بسیار می افزایدو در مجموع وسایل و ابزار و لوازم زندگیش به یک گاری کوچکی که با ان امورات کشاورزی را بعنوان وسیله جابجایی اذوقه دامها و تامین مواد مورد نیاز مزرعه را انجام می داد نمیشد و خود علیرغم داشتن سنی بالای 80 سال با اندام و بدن ضعیف در ظاهر ولی قوی و با اراده در باطن و سرشار از روح معنویتی که همچون امام اول شیعیان علی (ع)بعنوان مرادخود الگو گرفته بود انچنان در پشت چرخ ابکشی از چاه فعالیت و کار میکرد که گویی جوانی است تازه به سن بلوغ رسیده "و بسیار قانع از زر و زور دنیا "اگرچه هر انسانی حق وحقوقی از بیت المال داشته و باید عدالت بنحوی اجرا شود که حقی از کسی ضایع نگردد لیکن هم او که پرورش دهنده فرزندی است که خود را برای نجات دین و کشور هدیه می کند قطعا دارای ایمانی است که ظواهر را پوچ و دنیای فانی را بی ارزش و سرمایه ای از اعمال نیک برای اخرت خود فراهم میکند و بنابراین در خانه ای از خشت و گل و با حد اقل امکانات روز و شب بسیار باارزش خود را سپری میکند تا دنیای واقعی را حاصل کند و ایجاست که انانی که برای گذران مقطعی دنیای فانی خود را به اب واتش زده و از هزاران رانت و فرصت متعلق به عموم برای پر کردن جیب خود استفاده میکنند که حتما هم در این دنیا و هم اخرت باید پاسخگوی زیاده خواهی های خود باشند باید به خود ایند و شمه ای از اخلاق وحسنات و برکات این کشاورز زحمت کش زجر کشیده روستایی و امثال ان را که بسیار بی شمارند را یاد گرفته و این همه با معنویت زندگی و حفظ ارزشها و به کمال رسیدن انسانیت خود برای نیل به درجات کامل انسان شدن و انسان بودن و انسان ماندن خود لجاحت نکنند بهرحال همه از خاکیم و بخاک می رویم .پدر پیر گرمه ای انقدر نسبت به زرق و برق دنیا بی توجه بود که در همان مزرعه و محل کار خود لختی را برای اسایش سر بر چکمه های خود می گذاشت تا فارغ از دغدغه های جامعه ماشینی که درس ظاهر فریبی و زندکی از خود بی خود شدن و به قول زنده یاد شریعتی :الیناسیون "را یاد می دهد "زندگی و اقعی را دنبال کند و اما زهی خیال باطل برای افرادی که با شیادی و تزویر سعی بر پر کردن جیب خود از افرادی همچون این پدر زحمتکش و قانع روستایی را در مغز بدون فکر و اندیشه خود می پرورانند .