X
تبلیغات
رایتل
چهارشنبه 8 خرداد‌ماه سال 1387

در همه نظامهای حکومتی دنیا از جمهوری تا فدرال و پادشاهی ........گرفته تا مردمسالاری دینی و.. از مباحث و وظایف اصلی دولتمردان وحاکمین تامین احتیاجات مردم در زمینه وعرصه های مختلف اجتماعی ؛فرهنگی ؛اقتصادی و........میباشد و بر اساس قانون اساسی این  وظیفه را دولت با برنامه ریزی و تلاش دولتمردان و کمک و حمایت و مشارکت متعهدانه مردم و یا همان ملت باید صورت دهد اگرچه برای تو سعه وتعالی و رسیدن به قله های توفیق و عدم وابستگی باید از فرهنگ وتوسعه فرهنگی انهم در کشورهایی که درون ان انقلاب صورت میکیرداغاز شود لیکن بسته به دیدکاه و تفکرات و اندیشه های ملت مسیرهای توسعه دارای فراز ونشیب هایی است که حاکمین و دولتمردان و مسئولین هر نظام باید برای شناسایی ظر فیت ها و توانمندیها  کشور خود تلاش کنند و با بکارگیری تمامی امکانات و فرصتها وتبدیل  تهدید ها به فرصتها باید این مسیر را هموار سازند  در حال حاضر جهانی که از چند قطبی مسیری را به دهکده جهانی شدن طی می کند به طبقاتی مختلف بسته به وضعیت اقتصادی و توانمندیها و امکانات با نامهای پیشرفته ؛در حال توسعه و عقب مانده تقسیم شده است که ایران اسلامی خودمان جزء طبقه دوم یعنی همانا در حال توسعه طبقه بندی شده و بنابراین راهی بس مشکل وطولانی را باید رفت تا بتوان به انچه که در خور وشان ایرانی دارای تمدن چندین هزار ساله و مجهز به دین سرامد و کمال یافته می باشد رسید .از نکات بارز توسعه یافتگی بحث مهم و اساسی اقتصاد است و کشوری میتواند در راه رشد قدمها و گامهای استوار و نظام مند و پر صلابتی را بردارد که تحولات اقتصادی پیش روی خود را بر اساس علوم نوین برداشته و به عبارتی جهش ها و حرکت های مبتنی بر علم را سر لوحه افکار و اندیشه و استراژیها و سیاست گذاریهای خود قرار دهد و نکته قابل تامل اینکه از روشهای ازمون و خطا بشدت پرهیز و سعی کند تا از تجارب کشورهای توسعه یافته  با حساسیت و شناخت کافی استفاده کند .بنابراین حال که دولت محترم با توجه به مباحثی همچون تورم و افزایش میزان نقدینگی در جامعه و بقولی تزویرها و تلاش مفسدین اقتصادی روبرو و در صدد برنامه ریزی برای برون رفت از وضعیت ناخوشایندی که بشدت بازار های پولی و مالی و همچنین مایحتاج عمومی و ارتزاق مردم را بعنوان محور اصلی فعالیت های خود انتخاب وبرای باسازی و کار امد کردن سیستم بانکی نیز طراحی هایی را تدوین کرده بایدبا دقت از تجارب و اندیشه های کارشناسان حوزه های مختلف و صاحبنظران این مقوله مهم و حساس بهر ه جویی و استفاده تا انشاالله به خواسته های بحق مردم مومن ومتدین و ایثارگر و با ارزش ایران جامه عمل بپوشاند