X
تبلیغات
رایتل
شنبه 18 خرداد‌ماه سال 1387

تبلور توانمندیهای زنان را در الگوهایی همچون شیر زنانی باید دید که برای حفظ ارزشها و ابلاغ پیام جاودانگی مردان به همه عصر ها و همه نسلها خود را وقف کرده تا همچون خیل عظیم مردان از قافله سازندگی و اشاعه فرهنگ والای اسلام عقب نیفتند براین اساس نام فاطمه را بیشتر از انکه در ترویج اندیشه های ناب ایات الهی که بر سینه پدرش فرود امده بیاورند ایشان را ام ابیها می خوانند که همه مصیبت های دوران جهل و بی سوادی و عصر سلاخی جنس مونث را بدوش می کشید تا نام ویاد اسلام را با تلاش پدر و حضور حماسه ای فرزندان در میادینی همچون کرببلا و سکوتی پر صدا همچون مدت زمان حضور امام حسن به نسلهای اینده منتقل کند ولی او فاطمه است که پرورش دهنده حسنین و اسطوره مقاومت و پایداری وصبر و پیام اور خون شهدا زینب (س )بود دخت رسول گرام بحدی خود را وقف امت اسلام برای نیل به ارزشهای قرانی کرد که استخوانهای سینه ایشان را شکستند و ناگزیر در شب بخاکش سپردند در جایی نامعلوم که دسترسی ابلیسیان دون پایه بر جسم مبارکش که به شلاقهای اجنبی سیاه شده بود امکان پذیر نباشد اری فاطمه فاطمه است زنی که در محضر شخصیتی والا ونیک مادری بنام خدیجه پرورش یا فت دوران حساس کودکی با اوضاع بحرانی وخطرناک  صدر اسلام تقارن داشت که طبعا برروح حساسش اثر گذار بود وهنگامی که سخن گفتن اموخت فریاد وناله اطفال گرسنه شعب را میشنید در همان دوران وقتی وسط شب  از خواب بر می خواست خویشانش را می دید که با شمشیر های برهنه از پدرش پاسداری میکنند در سن پنج سالگی بود که دنیای سوزان شعب خارج و به خانه وزندگی باز گشتند و یکسال بعد از نعمت داشتن مادر محروم و خدیجه کبری رحلت کردند و به احساس این کودک خدشه وارد شد و نهال امیدش را پژمرده کرد و درسال دهم هجری نیز ابوطالب رخت بر بست  وپیامبر پشتیبانش را از دست داده و بشدت مورد اذیت وازار قرار می گرفت و اکثرا با چهره ای خون الود و غمناک وارد منزل میشد و فاطمه بدون داشتن مهر مادری رشد میکرد و این امر نه تنها  برای این شیر زن نقصی بوجود نیاورد بلکه گوهر وجودش را صیقل داد و تابناک کرد و برای هرکونه مبارزه ای دلاور و نیر ومندش کرد .دوشیزه ممتاز عصر خویش پس از مدتی به عقد راد مرد اسلام علی (ع) درامد .از سرگذشت ایشان همین بس که از دامنشان حسنین پاگرفتندو دین اسلام را جاودانه ساختند .

شهادت اسوه زنان جهان و یاور پیامبر و علی و الگوی شیر زنان اسلام بر همه مسلمین تسلیت و تعزیت باد .