X
تبلیغات
رایتل
سه‌شنبه 21 خرداد‌ماه سال 1387

امروز ۲۱خرداد۱۳۸۷مصادف با هفتادو پنجمین سال تاسیس موسسه ای است که نقشی بسزا و تعیین کننده و بی ادعا در مهمترین بخش از اقتصاد این اب و خاک دارد سال ۱۳۱۲ در چنین روزی سیاستگذاران وقت به این نتیجه رسیدند که برای رسیدن به اسقلال تمامیت ارضی و جلوگیری از دراز شدن دست ایرانی پیش روی اجانب در جهت تامین حداقل قوت لایموت مردم کشور بایستی اعتبارات و تسهیات ویژه ای را برای خیل عظیم تشکیل دهنده  جامعه که بدور از هرکونه ادعا و توقعات با تلاش و کوشش خود بصورت شبانه روزی در مزارع و روستاها با حداقل امکانات؛ کاری بس سترگ را انجام میدهند و میهن را از وابستگی نجات می بخشند ؛در نظر گرفت و بدین منظور موسسه ای را بنام بانک فلاحت راه اندازی کردند اگرچه تنها یک واحد از این بانک در مرکز اغاز بکار کرد لیکن کسترش کشاورزی و ضرورت رفع نیازهای پولی و ومالی واحدهای تولیدی مسئولین را بر ان داشت که نسبت به گسترش این مرکز مهم از خدمت رسانی اقدامی فوری را اغاز کنند و دیری نپائید که اکثر مراکز استانها و شهرهای بزرگ و فعال در کشاورزی دارای بانک شدند مرور زمان و گذر تاریخ نام بانک را نیز دستخوش تعییرات کرد و ضرورت تفکیک رسیدگی به تقاضاهای کشاورزان و کارگزاران این بخش مهم از اقتصاد موجب گردید که کشاورزان با حجم فعالیت های زیاد یا واحدهای وسیع را به بانک توسعه کشاورزی و کشاورزان و بهره برداران خرده پا به سوی بانک تعاون کشاورزی فرستاده شوند و پیروزی شکوهمند انقلاب و دگرگونی در ساختار حکومتی  این دو بانک را در هم ادغام و بانک کشاورزی بوجود امد در سال 1372 وهمزمان با پیش نویس برنامه دوم تغییرات وسیع در عملکرد باننک و اهداف واسترتژیها بوجود امد و بانک کشاورزی دیگر نمیتوانست بعنوان واسطه مالی و پولی و تسهیلاتی بین دولت و مردم باشد و وظیفه خطیر جذب منایع سرگردان و تامین تسهیلات مورد نیاز بخش از طریق ارائه خدمات در بخش پولی و مالی مردم اقصی نقاط کشور نیز به کارکنان صدیق این مجموعه گذاشته شد بنابراین کار بسی مشکلتر شده و نیاز به بازنگری در ساختار بانک شدیدا بچشم میخورد و درهمین اثنا دکتر رسول اف از ممدیران توانمند وزارت کشاورزی بعنوان مدیر عامل بانک منصوب و سیاست گذاریهای این بانک مردمی بشدت مبتنی بر علم روز و حرکت تیمی و خرد جمعی استوار شد و همزمان بحث توسعه شعب در برنامه کاری و بیشتر کردن حضور در عرصه های مالی و بازار پولی با ارائه خدمات با کیفیت و رویکرد گرایش به برتری در ارائه خدمات و رفع نیازهای بانکی مردم بویژه از طریق توسعه خدمات بانکداری الکترونیک و....بعنوان راهکارهای توسعه و افزایش منابع برای تزریق در بخش همهم و استراتژی کشاورزی در امور قرار گرفت .افزایش تعداد شعب از 230 شعبه به 1850 شعبه نیز راهکار دیگر بانک بود .بدلیل اهمیت موضوع در مطلبی دیگر بدان خواهم پرداخت .