X
تبلیغات
رایتل
شنبه 1 تیر‌ماه سال 1387

شرایط خاص کشور عزیزمان به لحاظ موقعیت جغرافیایی بنحوی است که متاسفانه در منطقه ای خشک و نیمه خشک واقع شه است و این در حالی است که بدلیل عدم پیشرفت در زمینه های مختلف از جمله صنعتی شدن و نبو د ابزار مناسب برای توسعه در این مقوله از کشاورزی نیز بعنوان محور توسعه اقتصادی این اب و خاک نامبرده شده و بیشترین فرصت های شغلی نیز در این عرصه میباشد و شاید بتوان بنوعی ادعا کرد که هر دولتی که بر سر کار امده سعی کرده تا این محوریت را حفظ کند چرا که با کمترین سر مایه گذاری در این بخش میتوان فرصتهای شغلی زیادی را که با مدیریت خود کشاورزان و سرمایه گذاری ایشان یا پایدار و یا ایجاد کرد بنابراین تلاش برا ین بوده است تا حداقل برای حفظ ظاهر قضیه نیز که شده این بخش را بعنوان بخشی دارای اولویت مطر ح کرد از طرفی دیگر از کل ۴۱ بلیه موجود در جهان (بلایای طبیعی و یا حوادث قهری )بالغ بر ۳۱ بلیه ان در کشور ما اتفاق می افتد برای مثال در همین سال زراعی  جاری در یک پدیده نادر در زمستان باغات و مزارع کشاورزان دچار حادثه سرمازدگی شد بنحویکه باغداران مناطق اسیب دیده نا چار شدند  بسیار از درختان مثمر خود را از تنه قطع کنند تا در سالهای اتی مجددا رشد و نمو کرده و به ثمر برسند و در همین سال نیز با کمال تعچب میزان بارندگی بحدی نزول کرد که پدیده شوم خشکسالی عارض شد متاسفانه عدم برنامه ریزی و یا بعبارتی بهتر نظارت بر حسن اجرای برنامه های تنظیمی که در بسیاری از مواقع بدلیل سو ء مدیریت بر جامعه ایرانی حاکم شده باعث گردید که در چنین شرایط حاد کشور امادگی لازم را برای مقابله با این عارضه خانمان برانداز نداشته باشد برای مثال در استانی همچون کهگیلویه و بویر احمد با متوسط بارندگی بیش از ۷۵۰میلی متر و حجمی معادل ۸.۳میلیلرد متر مکعب در سال زراعی جاری تنها ۲۶۰ میلیمترباران نازل شده و در حال حاضر وضعیت انچنان بحرانی شده که اکثر چشمه ها خشک شده و کار بدان جا رسیده که چشمه ابشار معرو ف یاسو ج نیز به خشکی گراییده ؛در این میان توجه به این معضل در جامعه نیز بندرت بچشم میخورد و متاسفانه زندگی همچون گذشته روند عادی خود را طی میکند برای مثال مصرف اب خانگی همچون زمانهای عادی هیچ گونه نظارت و برنامه ای را ندارد و برای ایجاد محدودیت در کشت محصولات زراعی نیز برنامه ای ارائه نشده و مسیر همچنان در حال کذر است از سویی دیگر انتظار حداقلی از برنامه ریزان کشور تسری دادن دغدغه در بین احاد جامعه و مشارکت دادن ایشان در حداکثر صرفه جویی در مصرف اب خانگی و تمایل گشاورزان به کاشت محصولات مقاوم به کم ابی و از جمله ترویج ابیاری تحت فشار همچون قطره ای برای باغات و بارانی برای محصولات زراعی است که در این خصوص باید از رسانه ملی که اکثرمردم شریف و بزرگوار ایران از ان بهره برداری میکنند باشد تا بتوان اصل مهم صرفه جویی را برای گذر از این بحران بسیار مهم در جامعه تسری داد و بدین اعتقاد استوار نبود که طرح موردی مهم در جامعه همچون خشکسالی اثرات روحی و روانی زیادی را در جامعه خواهد گذاشت در هر حال این مملکت از ان ایرانی است و ایرانی دلسوز بایستی خود انرا ازخطرات و مهلکه های مهم انرا عبور دهد .در رابطه با  بحث مهم امنیت سر مایه گذاری و مهمتر از ان ایجاد فضای ارامش برای روستائیان و کشاورزان نیز وظیفه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و همچنین کارگزاران دو لت تقو یت بنیه کشاورزان و دامداران و ابزی پر وران و تقویت صندو ق بیمه محصولات کشاورزی است که بتوان با مساعدت از این ابزار و راهکارها اثرات تخریبی این بلیه شوم را از زندگی مردم علی الخصوص تولید کنندگان و اقشار اسیب پذیر جامعه تا حد ی کاهش داد .