X
تبلیغات
رایتل
سه‌شنبه 8 مرداد‌ماه سال 1387

هزاروچهارصد واندی سال پیش  و پنج سال پس از تجدید بنای کعبه در غاری بنام حرا که محمد ابن عبدالله انرا بعنوان پایگاهی برای رسیدن به معنویت انتخاب کرده بود حضرت جبرئیل اولین پیام را به کسی الهام کرد که بعد از ان رسالت بسیار سنگینی را برای دعوت انسانها به خیر وکمال وقرابت به  ربوبیت به دوش کشید و در این راه چه مشقات و زحماتی را متحمل شدند؛ان لحظه به این پیامبر وحی شد :بسم الله الرحمن الرحیم اقرا باسم ربک الئی خلق خلق الانسان من علق ...........

و محمد برگزیده پاک الهی در پاسخ فرمود چه بخوانم من که سواد ندارم و پاسخ امد خداوند قادر و توانا است و پس از ان در مدثر انسانها را توصیه به دوری از پلیدی و پلشتی ها کردند و بیم از اتش دوزخ با لهیب سوزانش و انجا علی شاهد و ناظر بر این امر بعنوان اولین بیعت کننده با پیام اور صلح ودوستی و مصلح انسانهای جزیره العرب که در ان زمان به شکلی بسیار نا مطلوب گرفتار زشتی ها و نابسامانیهای اجتماعی دوران خود بودند اری محمد پیام اور شده بود تا با رسالت بر عهده گرفته  انسانها را در رسیدن به ربوبیت و خلیفه الهی  رهنمون سازد و مصلحی که عدل و داد را برای  مبارزه با قابلیان دوران بیان کند هم ایشان که صفات و رذایل شیطانی را نهی کرده و انسانها را دعوت به نیکی و صلاح کند امده بود تا دنیا را مزرعه ای برای اخرت عنوان کند و مسافر بودن ما را تذکر داده و ما را در وادی اخرت  از هر انچه خود دراین دنیای فانی کشت کنیم به درو و برداشت دعوت کند و نقل است که از اتفاقات مهم ان لحظه صدای اه بسیار بلندی بود که تا جان شیطان را از از این رسالت بسیار خطیر سوزاند واتفاقات دیگری که بسیار بود اری خلیفه الهی انسان در گرو اجرای اوامر الهی در کتاب محکم قران کریم امده است انجایی که شیطان از درگاهش رانده شد به این دلیل که بر انسان تکریم نکرد و خدیجه اولین زن مسلمانی که علاوه بر شریکی پیامبر عظیم الشان ایشان را در نشر و ترویج و گسترش المل ترین دین یاری کرد و.....

بر خود واجب می دانم صمیمانه ترین تبریکات را نثار و تقدیم وجود شما دوستان عزیزم کنم امید که از این سفره پر نعمت و بیکران و واسعه اش بنحوی شایسته و در خور شان انسانیت و برای استقرار صلح و ارامش و عدل وداد بهره جوئیم . انشاالله .