X
تبلیغات
رایتل
دوشنبه 11 شهریور‌ماه سال 1387

نیازهای بالفطری بشر لایتناهی است لیکن از دیدگاه عموم مباحث اقتصادی از مهمترین شاخصه های رشد جوامع و کشورهاست واین معیار میتواند ارزیابی خوبی برای سنجش دول مختلف در ایجاد بستر مناسب برای فراهم کردن ارامش و اسایش و رفاه نسبی در احاد مردم یک کشور باشد بنابراین رشد اقتصادی هر کشور اگر توام با عدالت اجتماعی باشد بنحو موثری میتواند از میزان و تعداد افراد فقیر هر جامعه بکاهد که این امر مستلزم برنامه ریزی و استراتژی سازی و سازماندهی و اجرای بهنگام و نهایتا پایش و ارزیابی عملکردها در سطوح مختلف واحدهای اجرایی در هر نظام است . 

مقایسه نظامهای مختلف حاکم بر کشورها نشاندهنده اجرای تئوریهای مختلف اقتصادی است که در این میان بیشترین بهره وری را در گشورهای با شیوه های سرمایه داری میتوان مشاهده کرد اگرچه اقصاد اسلامی پویایی و شکوفایی خاصی را میتواند در جامعه داشته باشد لیکن محوریت این اقتصاد بر عدالت و حرص و ولع بیش از حد افراد تا حد بسیار زیاد مانع از اجرای این تئوری خوب اقتصادی شده واین در حالی است که الگوی تمام عیار از اجرای عدالت را پیشوای اول شیعیان در سوزاندن دست برادر خود عقیل به عینه به نمایش می گذارد .

با این مقدمه وارد بحث اصلی خود می شوم : 

با پیروزی انقلاب اسلامی ضرورت ایجاد تغییر در عرصه های مختلف بچشم می خورد تا با استفاده از علوم قرانی و دستورات و قواعد مذهبی حوزه های مختلف اماده رسیدگی مطلوب به مومنین برایند و بدین لحاظ در 8 شهریور 1362لایحه ای برای حذف ربا از سیستم بانکی کشور به تائید مجلش وقت رسید که در 10 شهریور همان سال مورد تائید شورای نگهبان نیز واقع شد .اصولا اجرای این مصوبه با سازو کارهای مورد نیاز بنحو شایسته میتوانست نقدینگی موجود در جامعه را از طریق وکالت بانکها از سوی مردم برای طرحهای موجه تولیدی و اشتغال زا سوق دهد وبرای این کار قانون عملیات بانکی بدون ربا نام گرفت .استفاده از عقود مختلف از جمله :مضاربه   مساقات   سلف  مزارعه  مشارکت مدنی   جعاله  اجاره بشرط تملیک و.....در برنامه کاری سیستم بانکی قرار گرفته که با ادغام بیش از 38 بانک تشکیلات بانکهای دولتی بایستی نسبت به اجرای ان اقدام کنند بحث توزیع عادلانه منابع و سمت و سو دادن به ان در طرحهای اقتصادی ارائه شده از کارافرینان  انصاف در سیستم بانکی   گردش صحیح پول   سلامت اقتصاد   جذب سرمایه های مختلف در جهت تامین منابع کار و خلاقیت  و... از جمله اهداف این طرح بود بنابراین از ان روز همه ساله 10 شهریور را بنام روز بانکداری اسلامی و تا 17 این ماه را هفته بانکداری نامیده اند .  

جا دارد این ایام را خدمت کلیه مردم علی الخصوص زحمت کشان سیستم بانکی کشور تبریک عرض کنم