X
تبلیغات
رایتل
پنج‌شنبه 21 شهریور‌ماه سال 1387

نیازهای روزمره انسان ، این موجود که در قران کریم خداوند سبحان آنرا بعنوان اشرف مخلوقات نامیده بسیار زیاد است بنابراین ضرورت دارد که اجتماعی زندگی کند از زمانهای بسیار دور که غار تنها مأمن و مسکن این موجود بود نیازهای فطری ایجاب می کرد که دست نیاز به سمت همنوع خود دراز کند و بدین لحاظ  این شرائط ایجاب کرد که د راطراف هم جمع آیند و هر کس کاری انجام دهد تا همه کارها توسط همه انجام شود و اینگونه بود که خانواده ، روستا ، شهر ، کشور و در نهایت کره خاکی را جمعیتی حدود 7 میلیاردی تشکیل داد و بازهم بشر ساکت نماند روز به روز به علم طلبی پرداخت تا بتواند کرات دیگر منظومه شمسی  و گیتی راتسخیر کند که در این را ه تلاش ادامه و انشاء ا... نتایج خوبی حاصل شود و اما روح و روان این خلیفه الهی بر روی زمین چنان پاک و بی آلایش آفریده شده که تمامی حوادث چه خوشایند و چه ناخوشایند بشدت آنراتحت تأثیر قرار می دهد و تأثیرات زمانی به مثبت گرایش پیدا کرده و باعث بهره برداری مطلوب از زندگی می شود که فرد ، خانواده ، جامعه و علی الخصوص مسئولین سیاست گذار زمینه فراهم شدن جوّ نشاط و شادابی را فراهم آورند تا از قبل این فضا امکان ساطع شدن انرژی مثبت و نهایتاً مستولی  شدن امید به زندگی در جامعه هویدا شود .بنابراین رسالت اولیاءبویژه رسانه ملی در پویائی انسانها با بروز خلاقیت ها کاری بس ضرور و مهم وخطیری است که باید بشدت مد نظر قرار گیرد.