X
تبلیغات
رایتل
شنبه 30 شهریور‌ماه سال 1387

۱۴۲۹سال از ظهور اسلام میگذرد در طول عمر این دین که سرامدی است بر تمامی ادیان و پیامبر ختمی مرتبت اکمل انرا به منصه ظهور گذاشت اتفاقات و جریانهایی متعدد حدوث شد و ارشادات و راهنمایی های برای سازندگی و اصلاح جامعه بشری توسط ائمه و پیشوایان دینی انجام گردید اگرچه خلقت بشر از زمان های ابتدائی با تضادهایی در زندگی و از هابیل و قابیل اغاز و همیشه زمان ابستن حوادثی متفاوت گاه خوشایند و زمانی ناخوشایند بود لیکن حریم حرمت انسانیت را توان اقتدار کسی داد که با مشی انسانیت سنخیتی در مرتبت والا داشت الگویی تمام عیار از مردانگی و شحاعت و حریت وجوانمردی و مدیری مدبر و با لیاقت که از خدمت به ایتام را با فتح الفتوح خیبر و یار راستین پیامبر با ایثار و نثار جان خود تا داشتن ذوالفقاری که رعشه اش بر دامن کفر ستیزان عالم بر افکنده و رشادت و اگاهی و امامتش را بر حریم حرمت یار جلو گر بود هم او که ایتام را سرپرستی و پدری میکرد و شجاعتش همچون عدالتش برای همه عصر ها وهمه نسل ها اسوه و الگو خواهد بود عدالت علی را نمیتوان با همه سعی و تلاش دست یافت و انگاه که بر نفسانیت اعمال سلطه ای ستودنی داشت در پیکارش با عمروبن عبدود در حالیکه دشمن را به زانو در اورده و رقیب کافرش را به زمین کوبیده و بر سینه اش نشسته تا به هلاکتش برساند در یک ان اب دهن را به طرف امام اسوه می اندازد که همانجا برای لحظه ای برخاسته و مجدد به کارزار می پردازد و او را به  خاک می نشیند وهنگامی که از ایشان سوال می کنند دلیل این کار چه بود می فرماید اگر ان لحظه عمل می کردم برای نفس ومیل خودم بود چون او اب دهنش را به سمت من پرتاب کرد و بنابراین لحظه ای درنگ را جایز دانستم تا هدفم را گم نکرده و عمل برای خدا را با کار برای میل خود التقاط نکنم و بدین سان رهبری عدالت پیشه به دنیا معرفی شد و از شجاعتش همین بس که کسی را قدرت رویا رویی با ایشان در شرایط عادی نبود و به همین علت در 19رمضان در محراب عبادت و اطاعت و بندگی خالقش ابن ملجمی نامرد خنجرش را به خون عادلترین انسان اعصار و قرون پیاده کرد و هم ایشان عدالتش را در وصیتش به اطرافیان اورد که اگر زنده ماندم خود می دانم و اگر شهید شدم بهمان اندازه ضربتی که وارد کرده بر او وارد کنید و این نمونه ای کامل از عدالت علی کونه ای است که زبانها تا قیام قیامت باید انرا مثال بزنند . 

هرسال رمضان یاد اور شهامت و رشادت امامی است که الگوی تمام عیاری از انسانیت و مسلمانی است .ای کاش همه ما از این رادمرد عرصه های مختلف زندگی درس و عبرت می گرفتیم . 

ایام شهادت مولی الموحدین امام علی اسوه تقوا وعدالت و لیالی قدر بر شما تسلیت وتعزیت باد .