X
تبلیغات
رایتل
شنبه 6 مهر‌ماه سال 1387

در روزهای گرم با دمای اتشین خوزستان کا گاه درجه حرارت به بیش از 55درجه سانتی گرادمی رسید در محور دوسلک افرادی مستقر شده بودند که شرایط امنیتی و نظامی ایجاب می کرد که امادگی دفاعی خود را نیز تقویت کرده تا در صورت حمله دشمن متخاصم به مرزهای کشور توان رویارویی با ان را داشته باشند لیکن ارتش ایران دچار تغییراتی شده بود که نیاز به بازسازی مجدد داشت و در این تغییرات که باید نام اصلیش را تسویه ارتش گذاشت افرادی بازخرید و بازنشسته و ...شده بودند که به لحاظ فنی و تخصصی نیز دارای تبحر بودند بنابراین شرایط بگونه ای برای بازسازی و اجرای تاکتیک های نظامی در تک وپاتک یا افند و پدافند مشکل شده بود که ارتش تا دهان مسلح و رهبران عراق نیز به کمک وطن فروشان ستون پنجم خویش و هم چنین ضعف شدید اطلاعات و امنیت کشور که بتازگی از جریان انقلابی بزرگ خارج شده بودند ازوضعیت اسف ناک ان باخبر شده بودند از طرفی دیگر نیز جریانهای قومی و قبیله ای و سیاسی و حزبی نیز مزید بر علت شده بود تا میدان اطلاع رسانی برای ان تعداد از ارتشیانی که بدلائل مختلف از جمله عدم تعهد به نظام و انقلاب از ارتش پاکسازی شده بودند گشوده شده و میدان تاخت وتازی برای تخلیه اسرار نظامی پیدا کنند و مهمترین عامل در عدم امادگی برای رزم نیات پاک و هدفهای مقدس رهبران انقلاب و مردم در خصوص داشتن یک زندگی مسالمت امیز و بدون از هرگونه تنش با کشورهای همسایه بود تا در پناه پرچم برافراشته شده اسلام در سرزمین ایران شرائط مناسب برای استمرار حیات مبتنی بر ارزشهای اسلامی فراهم شود .در این دوران که فاصله بین زمان پیروزی انقلاب اسلامی و اغاز جنگ تحمیلی بود برای استقرار ارامش بعد از انقلاب نیز باید شرائطی ویژه حاکم و انقلابیون خستگی را از تن بیرون کتتد لهذا وضعیت خاصی بر کشور حاکم شده بود .