X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
سه‌شنبه 9 مهر‌ماه سال 1387

سلامتی یکی از نعمت های خدادادی است که بشر تا مشکلی در زندگی و حیات خود نداشته باشد قدر آن را نمی داند علیرغم اینکه اعتقاد داریم که معلولیت محدودیت نیست لیکن انسانهای سالم اکثراً توجهی به همنوعانی که به نوعی سلامتی کامل را ندارند معمول نداشته وی خبر از هر شرائط درپی گذراندن زندگی خود هستند یکی از عارضه های مهم اجتماعی عدم اطلاع از همنوع و حتی همسایه و از آن بالاتر اقوام درجه یک می باشد تا چه برسد که افرادی که بنوعی دچار ناسلامتی جسمانی بوده و به لحاظ روحی و روانی از بازخورد رفتارهای اجتماعی نوع بشر همیشه دچار کمبودهایی می شوند که حیات خود را عبث می دانند و بدین سان وظیفه خطیر انسانهای برخوردار از نعمت بزرگ سلامتی توجه به تمامی همنوعان می باشد . در برخورد بایک ناشنوا باید تلاش کرد تا اورا درک کرده و بتوان با وی به هر شکل ممکن ارتباط برقرار کرد و حرفهای دلش را شنید و به عبارتی همیشه سعی کنیم اینگونه افراد را همچون فرزندان خود بدانیم .

آیا در برخورد با فرزندان خود نیز بی تفاوت از کنار خواسته هایشان خواهیم گذشت ؟! حسب وظیفه انسانی این روز را گرامی داشته و از خداوند سلامتی جسمانی و روحانی نوع بشر را خواستارم .