X
تبلیغات
رایتل
سه‌شنبه 9 مهر‌ماه سال 1387

بعثت پیامبر(ص) و رسالت خطیر این بزرگوار تکمیل رفتارهایی نوع بشر برای داشتن چهارچوبی که بتوان در این فضا انسانیت را به تکامل معنوی رسانیده و شاکله و ساختار هر فرد را اجتماعی تشکیل دهد که موجبات بوجود آمدن مدینه فاضله را در زندگی نوع بشر فراهم سازد دستور صریح به صیام و خودداری از خوردن و آشامیدن فقط به جسم آدمیت مربوط نمی شود و از آنجایی که دین اسلام معنویت را اهمیتی فراتر از مادیت می دهد مهمترین رسالت بشر در خویشتنداری در ماه مبارک ممانعت خود و گذاشتن محدودیت در رفتارهای شخصی و اجتماعی است آنجا که سحری را برای خوردن و آشامیدن بیدار می شویم  و ضرورتاً غذای جسم را مهیا کرده و تناول می کنیم با تملک به آیات قرآن و روایات و احادیث ذکر دعاهایی را می کنیم تا همچون جسم روح و روان نیز تغذیه شوند خویشتنداری از رفتارهایی که باعث زنگار گرفتگی قلب پاک و سلیم بهترین مخلوق الهی و جانشین و خلیفه خدا در کره خاکی می شود و درجه انسان را به ربوبیت نزدیک کرده و از اسفل السافلین نجات می بخشد . ممانعت از افترا و تهمت و به زبان نیاوردن هر گفتنی و گوش ندادن به هر شنیدنی و ندیدن هر تصویر و جلوگیری از ارتکاب رفتارهایی که با انجام آن  مکدر شدن قلب پاک را باعث می شود و نهایتاً جلوگیری از به هدف نشستن تیرشیطان وظیفه ای خطیر و سنگینی است که برعهده انسان روزه دار گذاشته می شود در ماه مبارکی که امام عدالت پیشه و امیرمؤمنان شمشیر برفرقش فرود می آید و شهادتش رقم می خورد تا نزول رحمت الهی را در لحظاتی از همین لیالی به اثبات رسانیده و فطرتاً عدالت را در سرشت انسانیت نهادینه کند و خواستار قسط و عدل در جوامعی شود که انسانهایی با زور و تزویر بر دوش همنوع خود سواری خورده و ایشان را به سیطره خود در واژه هایی بنام استحمار و استعمار و استشمار می کشاند همه طبقات را دعوت به صیام می کند تا درد فقرا و رنج کشیدگان و ستمدیدگان و ناداران را با خودداری از خوردن با همه وجود لمس کنند و بخوبی آنان را درک کرده و در جهت تسکین آلام آنها چاره اندیشی کنند بنابراین رنگین کردن سفره دیگران ( فقرا و مستمندان ) را از امامی فرا گیرند که پدر یتیمان است و سرپرست بیوه زنان هم او که عقیل برادرش را همچون نیازمندی در دورترین محدوده جغرافیای حوزه مأموریت خود می دانست و عدالت را در تلفیق با حریت و جوانمردی و دلاوری و شهامت و شجاعت در فتح قلعه خیبر و ماندن در رختخواب پیامبر برای دفاع از رهبر جهان اسلام انتخاب می کرد دردعلی بی کسی ایشان درمعنویت بود هم او که علیرغم این همه شجاعت و رشادت سر در چاه نخلستانهای مدینه می کرد تا نعره های شیر گونه خود که منبعث از درد درک نکردن او بود را برای چاه کشیده و چه حیف که تاریخ اسلام بازهم تکرار می شود که ما مسلمانان در هیچ مقطعی نتوانستیم رسالت اصلی محمد و تلاش علی را برای خلیفه الهی نوع بشر درک کنیم و همیشه دستاویز پول و مکنت و جاه و جلال و پست و مقام و رسیدن به قدرت را برانسان شدن انسانیت ترجیح دادیم آری رمضان به معنای سوزاندن است سوزاندن گناهانی که با عث بازگشت انسانیت به فطرت خویش برای قربت به درگاه الهی بازدودن زنگارهایی که بدلیل غفلت و واگذار شدن اختیار به شخص برقلب ایشان نشسته است و عید فطر جشن و سرور و شادمانی تولد مجدد انسانهایی با قلوب پاک و بی آلایش برای استمرار حیات و فرصتی مجدد برای انجام امور خیر و صواب است .

وظیفه می دانم بعنوان فردی مسلمان این یوم سعید در پایان ماهی عزیز و پربرکت که موجب انجام اعمال نیک و کمک به فقرا و مساکین و در بردارنده لیالی پربرکت قدر بوده را خدمت تمامی مسلمانان جهان علی الخصوص شما برادر و خوا هرارجمند و ارزشی تبریک و تهنیت عرض کرده و آرزوی داشتن جامعه ای سالم با نشاط و فعال را در همه عرصه ها از خداوند متعال داشته باشم .

با امیدبه ظهور منجی عالم بشریت و یگانه امید دل دردمندان و مستضعفان جهان .