X
تبلیغات
رایتل
جمعه 26 مهر‌ماه سال 1387

این قافله عشق عجب شور و نوایی دارد        حیف از این جمع  که در سر هوس روح فنایی دارد  

دامان بشریت را همیشه ایام جماداتی گرفته اند که بدلیل فاصله ارزش انسانها با این موجودات طاقت و تحمل افسری این خلیفه الهی را برسایر مخلوقات  نیست بنابراین این جمود مزین به روح تکامل بخش و مملو از معنویت و ادراک شایسته را چه خطا که خود را از دامن این دامهای گسترده رهایی نبخشیده و دائم در خسرانی غیر قابل برگشت طی طریق می کند مسیری را بشریت برای خود انتخاب می کند براساس رهنمودهای اولیا و بزرگانی است که رسالت و وظیفه هدایت نوع انها را بعهده گرفته و در کتب اسمانی دار دنیا را بی ارزش و ابدیت را در دنیایی نوید داده اند که هر کس توشه ای را از این دنیا به همراه برد امتیاز خوبی را برده که دار مکافت و پل صراط را با وجد و خوشحالی طی کرده و ارزشهای انسان را بنحوی شایسته مورد استفاده قرار داده است پس چرا در این وادی کوتاه که در حال بذر پاشی برای درو محصول هستیم بذری ایده ال نکاریم تا  محصولی فراتر از ارزشهای انسانی بدرویم   ؟ 

نمیدانم برای شما نیز این حس عجیب و غریب در عصر ایام جمعه وجود دارد یا خیر حسی بسیار غمگین که بر دل و دماغ انسان جاری و ساری میگردد و احوالات را بسیار ناخوش ساخته و روح انسان را بشدت تحت تاثیر این غروب غمبار قرار می دهد در هر حال امیدوارم که همه ایام بکام باشد که نه تنها این عصر بلکه تمامی ایام شادی ونشاط دامن وجود شما دوست را برگرفته و قافله عشقتان ره به گمالات انسانی و ارزشهای فزاینده اش رهنمون گرد .انشاالله .