X
تبلیغات
رایتل
یکشنبه 28 مهر‌ماه سال 1387

در جند پست پیشین تعهدی به بیان یکی از جمله اداب و سنن حاکم برجوامع روستائی و عشایری مبنی بر توضیح بر برگزاری مراسم جشن عروسی ایشان دادم که امشب فرصتی دست داد که وفای به عهد کنم امید که بتوانم امانت داری کرده واین جشن زیبا را در حد توان برایتان بازگو کنم اگرچه خود مطمعنم که از گفتن تمامی زوایا و جوانب و ارزشهای نهفته در درون این معیاد زیبا زبان الکن و کتابت قاصر لیکن انتظار این است که هر انکس در این وادی و عرصه صاحب اندیشه وسبک است از گفتار نپرهیزد و بر من منت گذاشته و قصور اینجانب را تکمیل  و ما را به عبادت خویش مجبور که حضرتش در کلامی شیوا می فرمایند :من علمنی حرفا فقد صیرنی عبدا .  

بطور کلی از جمله بهترین و ماندگارترین خاطرات هر انسان برگزاری جشن تولد و تعهداتی است که بین دو انسان شیفته به مرام ومسلک و وجود و معنویت و ظاهر وباطن وسیرت وصورت و...همدیگر رایافته و برای رسیدن به وصال از دوران طفولیت چشم انتظار بوده اند و این امر برخلاف همه تفاوتهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و......بین جوامع شهری و روستایی نامی زیبا را با خود یدک می کشد که بنام عروسی بمعنای جشن واقعی خوانده میشود و انچنان تجلی گر معرفت الهی است که هرچه را برای تشبیه در صدد مثال زدن هستند نام عروس را بر ان میگذراند چرا که هرکس از جنس مونث زیباترین زمان را برای نمایش زیبایی خود به دوستدارترین و بهترین و نزدیکترین بخود که همانا شریک دائمی زندگیش می باشد را در مراسم عروسی به پرده دیدگان مرد مورد علاقه خود می کشد و از اینجاست که سعی وتلاش برای به اشتراک گذاشتن بهترین ایام از زندگی از سوی عروس داماد برای اطرافیان و اقوام وخویشان می شود تا این زمان بیادماندنی را خاطره ای شیرین به یادها و اذهان ماندگار کند . 

روستایی وعشایر را مزیتی بسیار بر استفاده از مواهب الهی در طبیعت زیبای خدادادی است و هم ایشان جوانی را همچون دوران سالخوردگی در طبیعتی سپری می کند که به دور از هرگونه جنجالی و مشغله های زیاد و از همه مهمتر تز ویر و دورویی جوامع شهری سپری کرده و روحانیت وجودی ایشان را با روح پاک طبیعت هماهنگ وموزون می کند تا از قبل این نعمم پر برکت توشه ای را هرچند شاد برای خویش و همنوعانش فراهم کند و بدین سان چادرهای سیاه برافراشته بر دامنه های زیبای طبیعت را با پارچه های رنگین و گل ومنگل های محلی چنان می ارایند تا به زیبایی طبیعت دو چندان افزوده و افریدکان  الهی را با افکار و دستهای هنرمندی نو ع بشریت که منبعث از ذات باریتعالی اشت را زیوری فراوان دهند و چشمان شیفتگان زیبایی نوع بشر را در به اشتراک گذاشتن بهترین لحظات عمر خویش مقهور تواناییهای ذاتش گردانند .

چادری سفید در قلب چادرهای سیاه عشایری نمایشی از محل جلوس و جایگاه تخت وتاج داماد و عروس جوان است و شیهه استران واسبهای خسته از طی طریق مسافتهای که امروز با اختراع و بکار گیری اتومبیل سهولت حضور در اینگونه جشن ها را بنمایش گذاشته نشاندهنده ورود میهمانان مراسم است و هنوز صدای ساز و نقاره مطربان هر محل برگرمی و حرارت این جشن و برانگیختن احساسات پاک عشایر روستائیانی که قداست و حرمت فرهنگ را با ارکسترها و سازها و مطربان به شیوه اروپائی معاوضه نکرده و عدم التقاط فرهنگی و پایبندی به راه و سنن اجدادی خویش را سرمایه ای از معنویت حاکم بر جامعه خویش در میراثخواری از پدران می دانند و اینگونه اعمال است که زبان انسانیت با شعور را بر تحسین ارادتمندان به فرهنگ  ایران زمین به تحسین وامی دارد . 

چشم انداز زیبای طبیعت را که سعی شده بهترین مکان را برای این مراسم لحاظ کنند زیباترین واژه های از زبان جاری شده انسان را باعث می گردد و صدای شادی زنان ایل را با امدن میهمانان تازه وارد با شکل       کل   به نمایش می گذارد و بلند شدن این نوع صدا از جمع زنان و شادباش گوئی    شاباش شاباش  جمعی مردان خبر از ورود گروهی دیگر از میهمانان را می دهد . 

ادامه را در قسمت بعد خواهم اورد .موفق باشید و کامیاب.