X
تبلیغات
رایتل
پنج‌شنبه 12 دی‌ماه سال 1387

خلقت بشر را خالق با تفاوتی بسیار با ارزش در مقایسه با سایر مخلوقات اراده فرمود و بهترین امکان را که تعقل و اندیشه بود در وجود این مخلوق مستتر کرد و فطرتا ایشان را پاک افرید تا در بستر مناسبی که بدین منظور مهیا کرد رسیدن به تکامل و اوج انسانیت را در همه اوقات و لحظات بعنوان مهمترین رسالت و مسئولیت خویش لحاظ کرده ومرتبت واقعی که همانا خلیفه خدا در روی زمین است را به ودیعه گذاشته و به منصه ظهور برساند بنابراین غفلت را حتی در لحظه ای که بخود واگذار میشود را به هیچ عنوان نپذیرفته و برای تبری جستن از خصلتهای شیطانی که این مخلوق را لحظه ای برای نزدیک شدن به گناه اسوده نمی گذارد اولیاء وانبیا و رسولان را ماموریت داد و به ایشان توصیه و تاکید که ان الانسان لفی خسر بنابراین موجودی بنام انسان را فطرتی پاک و امکانی لایتناهی برای صواب اندیشیدن و به سمت ثواب رفتن عطا کرد و باز ابلیس بیکار ننشسته و دست به وسوسه برای کاهش قربت این مخلوق در نزد باریتعالی زد و بدین سان است که در دعای پر فیض کمیل بویژه در لیالی جمعه دست به دامان الهی برده که ای رب ودود ما را یاری کن و لحظه ای ما را برخود وامگذار که از مسیری خدایی به سمت انسانی و در اسفل السافلینش در ورطه ومنجلاب نابودی تارهای تنیده شده از خناسان قرار گیریم لهذا بر اساس ایات الهی انبیا رسالت هدایت بشر را به سمت نور و روشنایی از تاریکی و جهل بر عهده گرفتند ودر ایه الکرسی اورده است که:           الله ولی الذین امنو یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفرو اولیاوهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون  

ولهذا بر بشریت است که ذات خویش که با پاکی و نور اغاز گردیده را دچار وسوسه های شیطانی و زبونی و دیو ودد درون نکرده  و از درگاهش نجات از چنگال خناسان را خواستار شود که امید همه انسانیت به بهشت برین است و روز معاد و گذشتن از صراط با اعتمادی نشات گرفته از اعمال نیکی که خداوند در قران کریم بدان اشاراتی مهم داشته اند .بهر حال فطرت بشر را مصداقی است از زمین زراعت که کشاورز انرا با شخم واماده سازی برای کشت مهیا کرده که اگر بذری خالص و مفید در ان پاشیده شود ماحصلی پر بار و موثر و اگر علفهای هرز ریخته شود کار را به بطالت و بیهودگی باتمام خواهد رساند پس عقل ومنطق و دستور الهی  ضرورتی  را توصیه می کند که الدنیا مزرعه الاخره و بکاریم بذری را که محصولش در معاد به دردمان اید و درمانش را در بهشت برین شاهد و گواه باشیم .