X
تبلیغات
رایتل
یکشنبه 16 فروردین‌ماه سال 1388

 

 

خداوند سبحان را افریدگانی دارد که هر چه بدان مینگریم به عظمت و جلالش بیشتر میرسیم وجود چهارفصل در یک سال و گردش زمین و اغازی در سال دیگر و امدن بهار و تابستان و در انتهایش زمستانی با همه زیبائیها می میراند و حیات میدهد تا نشانه های از حیات مجدد بهترین مخلوقش که همانا انسان است را به نمایش بگذارد و بدینسان اشرف مخلوقاتش را به شکرانه نعمتهایش به نیایش از ذات ابدی و ازلی هدایت میکند این تصاویررا به نگاهتان می ارایم تا دیده های زیبایتان زیبائیهای طبیعت خدادادی را مسحور گردند .