X
تبلیغات
رایتل
یکشنبه 10 خرداد‌ماه سال 1388

اگرچه ایران عزیز دیر هنگام با فن اوری اطلاعات و اینترنت و رایانه و....اشنایی پیدا کرد لیکن بدلیل نبوغ و علاقه خاصی که این نسل همیشه پایدار و عزیز و دوست داشتنی در وجود خود مستتر کرده و از ان بنحوشایسته و بهنگام استفاده میکند خیلی زود و با سرعتی مثال زدنی که اگر این سرعت را در شاخصه ها و عرصه های دیگر نیز بکار میبرد قطعا از کشورهای پیشرفته دنیا شده بود به این ابزار دسترسی پیدا کرد و از انجمله همین دنیای مجازی که روزانه و در اکثر اوقات شبانه خیل بسیار از ما را به سوی خود جذب کرده و هرکس به انواع مختلف از جمله برای تفریح و سرگرمی و تفرج و ...و بویژه برای بهره برداری علمی و ارتقاءسطح علوم علی الخصوص در بین دانشجویان و اساتید از ان استفاده میکند و اگرچه شاید به اعتقاد حقیر در این ملک افراد بیشتری برای سرگرمی به این سمت می ایند و بیشتر نیز سعی در رهائی از تنهایی و کنج عزلتند لیکن همین نیز اگر از سر عقل و اراده و فهم بیشتری سرو سامان گیرد وبقولی ایزوله شود قطعا مفید به فایده شده و ارتباطات را بیشتر و در جهت تبادل علوم و افزایش سطح علمی نقش بسزایی خواهد داشت و..... 

اری این را بعنوان مقدمه اوردم تا نقل قولی را از مطلبی شاید مفید برایتان اورده باشم که امید موثر واقع گردد: 

 

مرد جوانی از سقراط پرسید راز موفّقیت چیست. سقراط به او گفت، "فردا به کنار نهر آب بیا تا راز موفّقیت را به تو بگویم." صبح فردا مرد جوان مشتاقانه به کنار رود رفت
.

سقراط از او خواست که به سوی رودخانه او را همراهی کند. جوان با او به راه افتاد. به لبهء رود رسیدند و به آب زدند و آنقدر پیش رفتند تا آب به زیر چانهء آنها رسید
.

ناگهان سقراط مرد جوان را گرفت و زیر آب فرو برد. جوان نومیدانه تلاش کرد خود را رها کند، امّا سقراط آنقدر قوی بود که او را نگه دارد. مرد جوان آنقدر زیر آب ماند که رنگش به کبودی گرایید و
بالاخره توانست خود را خلاصی بخشد..

همین که به روی آب آمد، اوّل کاری که کرد آن بود که نفسی بس عمیق کشید و هوا را به اعماق ریه فرو فرستاد. سقراط از او پرسید، "زیر آب که بودی، چه چیز را بیش از همه مشتاق بودی؟" گفت، "هوا
."
سقراط گفت، "هر زمان که به همین میزان که اشتیاق هوا را داشتی موفّقیت را مشتاق بودی، تلاش خواهی کرد که آن را به دست بیاوری؛

 راز دیگری ندارد."