X
تبلیغات
رایتل
یکشنبه 14 تیر‌ماه سال 1388

جهان امروز را مملو از انسانهایی می بینیم که با دیدگاه های مختلف و باسبکهای متفاوت در گذران عمر خویشند برخی را در تلاش تا نامی نیک از خود بجا گذاشته و در بستر خاک ارام گیرند و در انتظار برای وعده های الهی وبرخی نه امده اند تا همه وجودشان را از ابتدا تا انتهای عمر خویش به هجویات و مادیگرایی و ....مصرف کرده و بقولی در حال و هوای مادیت و خوشگذرانیهای معمول بین اهل و تبار خود باشند واگرچه ایران از جمله کشورهایی است که به دینداری و اعتقادات پایبند و هرزگی و خسران عمر اندک است لیکن فاصله گرفتن از تعهدات و اموزه های دینی در واقعیت کلمه بستر را برای انجام هرگناه فراهم کرده و از مسیر اصلی خارج میکند وهر چه این مسیر پر فراز و نشیب گردد زوال و نابودی نسل بشریت پر شتابان و بر سرعت ان افزوده خواهد شد و دیگر نمی توان از واژه پر محتوای انسانی نیز نامی برد و شاید جامعه انسانی تفاوتی اندک با سایرجوامع موجودات و ...خواهد داشت واما در مبحث الگوهای رفتاری و اخلاقی در ابعاد و حوزه های مختلف امده اند انسانهایی که سعی کرده اند فصاحت و بلاغت را در اعمال خود بکار برده و از اینطریق علاوه بر نجات خود از لجام گسیختگیهای جامعه منشا خیر وبرکت برای سایر همنوعان خود گردند و با زحمت و مرارت اینکار را عملی و نامی از خود به یادگار گذاشته اند لیکن نام امام اول شیعیان جهان را نه تنها مسلمانان بلکه تمامی افرادی که در مکاتب و مذاهب مختلف نامی از ایشان شنیده اند به نیکی یاد کرده اند از جرجی زیدان تا جبران خلیل جبران و............انسانی که تنها فرد زاده شده در کعبه بود قداست و حرمتش را نه کوفیان و .........بلکه پیامبر با انتخاب ایشان بعنوان همسر دخت خویش محکم مهر تائید زدند وبا انتخابش بعنوان ولی امر مسلمین پدری یتیمان و سرپرستی بیوه زنان را در وجود بی همتایش مستتر کردند و بدینسان سبک و شیوه الگوسازی در همه ابعاد وجودیش را بمنصه بروز و ظهور رساند تا نه تنها یاور پیامبر اسلام در جنگها و مراسمات مختلف باشد بلکه با اهداء شبانه اذوقه و غذا بطور پنهانی در درب منازل بینوایان شجاعت و حریت و جوانمردی مولا را بر تارک جهان هستی برای همه نسلها و همه عصرها به ودیعه و ظهور رسانیده و از این طریقت ناب پیروانش اموزش دیده و عدالت به معنای واقعی کلمه ونه در شعار به اجرا دراید و ایشان ثابت کرد که جهاد با نفس جهادی اکبر است که در لوای این حرکت عظیم خداوند را خوشنودی و رضایت را مسبب خواهد شد وامشب لیلی است که فردایش سالروز تولد الگوی تمام عیاری از جوانمردی و شجاعت و حریت و فداکاری است اسطوره ای از مردانگی و وقار و بهمین دلیل نام ان را بنام روز پدر نامیدند تا همه انهایی که بنوعی از مهر پدر محرومند نیز وجود مبارک را بعنوان سرپرست خویش تلقی کرده و برگرد وجود نام مبارکش این روز خجسته را جشن بگیرند و از برکت دعایتان امروز فرصتی دست داد در جشن پدران اسمانی این دیار در گلزار مبارک شهدا شرکت کنم حضور فرزندان شهدا که امده بودند تا مهر پدر را در کنار مقبر های گل گونه حس کرده و درجوارمردان اسمانی خویش هدیه های انتخاب شده را به پدران خود که در کارزار دفاع از شرافت و مردانگی هدیه کرده بودند تقدیم کنند باشد تا از این احساس نزدیکی و قرابت با شهدا معنویتی دوچندان را نصیب کرده تا در لوای این احساس با معنویتی دو چندان به سمت پیشرفت و حاکمیت عدالت البته به دور از هرگونه تزویر و ریا طی طریق کنیم اری اسمانی ترین مردان خاکی رفتند تا من و توماشویم ودر پناه این وحدت برتمامی نفاق افکنان و دورویان و مزوران چیره شویم. 

وظیفه خود میدانم که بعنوان فردی از افراد ایران عزیز سالروز ولادت الگوی حریت و شجاعت و عدالت و روز پدر را به همه پدران این مرزو بوم تبریک وتهنیت عرض کرده و به همه افرادی که سایه پدر را بر سر خود دارند توصیه کنم که قدر این موقعیت بزرگ را دانسته و بر ان منزلت و ارزشی عظیم بگذراند .