X
تبلیغات
رایتل
چهارشنبه 17 تیر‌ماه سال 1388

در حین مطالعه وبلاگ دوستان به مطلب خوبی در رابطه با استراتژی های خدمت رسانی مواجه شدم که مطالعه انرا برای شما دوستان خوبم خالی از لطف نمی بینم امید که موثر واقع شود : 

کار و کوشش با کدام استراتژی 1

برای هر اقدامی خصوصا اقدامات و حرکات بزرگ اجتماعی حداقل چهار استراتژی و غرض اصلی متصور است ، که با انتخاب هر یک نحوه تعاملات خود و طرفداران تعیین می گردد.

الف) استراتژی خدمت محض

ب) استراتژی خدمت و کسب قدرت

ج) استراتژی کسب قدرت (اعم از پول یا پست)

د) استراتژی لجاجت، دشمنی ، حسادت و غیره

الف) استراتژی خدمت محض : خاص اولیاء و انسانهای وارسته است که اجر و مزدی نیز از آن در نظر ندارند و خدمت و کمک به اداره امور انسانها را برای رضای خدا تقبل می نمایند و با این منظور و هدف متعالی هر روش و تاکتیکی برای تحقق هدف اخذ نمی نمایند . هم هدف مقدس است و هم روش و شیوه رسیدن به هدف اصولی و صحیح است.

 ب) استرانژی خدمت و قدرت : ترکیبی از خیر وصلاح و شر و فساد می باشد . هم جلوه های خوب و پسندیده در آن دیده می شود هم تجلیات غرور و فساد بسته به اینکه نهایتا کدام غالب گردد صحت و عدم صحت آن محک می خورد.

ج) استراتژی کسب قدرت: علاقه و میل به قدرت با مصایق مختلف آن اعم از پول و پست و غیره عامل تحرکات و فعالیت است هرچند زیبائیها و توفیقات ظاهری در آن مشاهده می گردد ، اما نفس و ذات آن شر است و به ضرر همگان منتهی می گردد.

د) استراتژی لجاجت ، دشمنی ، حسادت و سایر : در این نوع و یا انواع از استراتژیها نه رهبر و نه هواداران در دراز مدت راه به جائی نمی برند و فقط ممکن است موفقیت هائی در بعضی ار برهه ها حاصل نمایند .

نتیجه اینکه برای هر اقدام و یا طرف داری از هر حرکتی باید تشخیص داد که خود چه منظوری داریم و فرد یا گروهی که می خواهیم از آن هواداری کنیم چه نیتی دارد . تا دچار خسران و زیان نگردیم .

خالص نمودن نیت خود ، تعمق و مطالعه روی فرد یا گروه و توجه به رفتارها امکان شناخت را تا حد زیادی فراهم می نماید .