X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
شنبه 10 مرداد‌ماه سال 1388

 زمین از زمان تشکیل وبویژه از زمان خلقت انسان همیشه ایام دستخوش تغییرات و تحولاتی عظیم لیکن بطئی بوده است و از انجله از مقطعی که رشد فزاینده انسانها را شاهد بوده است به انحاءمختلف دچار تغییراتی شده که دست بشریت در ان دخالت موثر داشته است اگرچه در رفتارهای انسانی و محاورات و نظام مندی و چهارچوبی که انسانها برای خود ساخته و ملحوظ کرده اند سخن از دگران کاشتند و ما خوردیم    ما بکاریم و دیگران بخورند  بیشمار بمیان امده و بر لسان ها جاری شده لیکن از شعار تا عمل فاصله ای بسیار زیاد است بنحوی که امروزه بدلیل بی توچهی انسانها در طبقات مختلف چه فردی ویا خانوادگی و یا شهری و روستائی و نهایتا کشوری بحث داغ گلیم خود را از اب کشیدن بیرون در تمامی ممالک از توسعه یافته و مترقی تا کمتر توسعه یافته بشدت و حدت خاصی مطرح و بنوعی میتوان عنوان کرد و مدعی شد که چباولگری انسانها و سهم خواهی بعنوان یک عرصه در رقابتی بسیار وحشتناک درامده و هرروزه از گازهای گلخانه ای تا ضراد خانه ها و جریانهای شیمیایی و هسته ای و ..تا تولیدات زباله ای در منازل و.... همه دست در دست هم داده تا این کره خاکی را هرچه سریعتر به فنا و نابودی سوق داده و نقش ویرانگر بشریت در این امر فزاینده شود . 

چند روز قبل در روزنامه ای خبری را نقل از فضانوردی  مطالعه کردم که امده بود : 

زمانیکه از دریچه فضابیما به کره زمین نگاه کرده وانرا با سفر چند ی قبل خود مقایسه کردم وحشتی عظیم سرابای من را فرا گرفت چرا که لایه ازن اطراف زمین که حیات بجد وابسته به ان است بشدت لاغر شده و رنگ ان رو به زردی متمایل شده و از سوی دیگر از میزان یخهای موجود در قطب بشدت کاسته و همان لحظه افکارم به سمت و سویی سوق داده شد که شاید ........ 

بنابراین امروزه که دستهای بشریت به بهانه های مختلف از جمله بقای نسل و بهبودی اوضاع زیست محیطی بشدت به سمت توسعه و تعالی حرکت میکند و دول مختلف سعی در افزایش میزان تولیدات در عرصه های مختلف دارند چه کسانی بعنوان متولیان نجات این کره خاکی مدعی خواهند بود و ایا اجتماعی از مردم از ملل مختلف نبایستی در این امر مهم برای بقای زمین اقدامات عاجلی را صورت دهند ؟