X
تبلیغات
رایتل
یکشنبه 15 شهریور‌ماه سال 1388

رمضان را بسیار یاد و خاطر انانی میدانند که برسر سفره خود نانی اندک و براثر اتفاقاتی که در زندگی خویش باید و نباید قوتی لایموت داشته و همچون مرفهان بی درد از وجود غذاهای متنوع و انچنانی که بتواند شکم گرسنه اشان را در حد معمول سیر کنند محروم و بی بهر ه اند بنابراین نیک میدانیم که اگر قرار است صیام داریم و به هدف که غایتش کمک بدایشان است نیندیشم شاید بجرات بتوان گفت که از نعم بیکران این ماه مبارک بی بهره و توشه ای را برای اخرت خویش ذخیره نکرده ایم و براین منوال است که باید مهمترین فلسفه وجودی این ماه سراسر نعمت و برکت را بدرستی شناخته و برایش اهمیت خاص قائل باشیم و براین اساس امسال را در پی تصمیم مقامات عالی بانک مبنی بر اطعام بیش از 1000 نفر از ایتام یکی از استانهای محروم این فرصت پر از صواب نصیب استان محروم و کمتر توسعه یافته ما افتاد تا بیاری خداوند متعال فردا شب را میهمان تعدادی کثیر از ایتام در محل حیاط بانک باشیم تا با هم افطار کرده و زمانی اندک  از این ماه پر برکت را در جوار این عزیزان باشیم و از طرفی دیگر امروز با زحمت دادن به همکار ارجمند خویش حاج اقای شفیعی که از انسانهای متعهد و وارسته و مومن و متاسفانه به پایان خدمتی خویش نزدیک و به افتخار بازنشستگی نائل و چندی است از حضور پر نعمتش بی بهره شده ایم  قرار براین شد تا با خرید اجناسی از قبیل برنج و مرغ و نخود بمیزان مورد نیاز برای 200 خانواده از افراد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام (ره ) با همکاری این نهاد مقدس تعداد 100 خانوار از مناطق محروم مارگون و 100 خانوار از مناطق محروم بهمئی را در حد ی حمایت کرده و امید که مورد قبول حق تعالی قرار گیرد . 

جا دارد از اینن اقدام خداپسندانه مسئولین بانک کشاورزی در تهران و علی الخصوص اعضای وحترم هیئت مدیره این بانک اقایان دکتر طالبی مدیر عامل و حاج اقا نظری  و مهندس ماهیکار اعضاء محترم هیئت مدیره از جانب این افراد تشکر و قدردانی کنم .