X
تبلیغات
رایتل
چهارشنبه 25 شهریور‌ماه سال 1388

در اصول دوستی و ارتباطات ماندگاری خاطرات به تنهایی نمیتواند کارساز بوده و بدان دلخوش کرد و باید برای استمرار هر انچه اتفاق است برای بوجود امدن خاطرات و استمرار انها تلاش و کوششی مجدانه و تاثیر گذار داشت و بدین لحاظ بی توجهی به هرانچه در این فضا بوقوع میپیوندد شاید دغدغه هایی را برای انسان بوجود اورد که گریز از ان را نتوان با صبر و حوصله پاسخ گفت و بدین سان هر جا رد پایی از دوست بوجود اید باید دنبال شود تا در تداوم دوستی های پاک انها را یاد کرد و در هجرانش کمر خم نکرد و اینگونه است که مدتهای کوتاه از مرور دست نوشته های دوستی شریف محروم و پایگاه ایشان قابل دسترسی نیست و جدا علت را نمیدانم و چون اثاری دیگر برای دست یافتن به نوشته های خوبش نداشته و حتی متوسل به یار خوبمان اقا پژمان شدم و بی نتیجه ماندم امروز بران شدم تا در اینجا برایش و بیادش تا حضورش را باز شاهد باشم پستی را کتابات کرده و از ایشان دعوت کنم تا ادرسی اگر دارند ارائه تا از الطافشان بی نصیب نشوم . 

امید که موفق شوم .