X
تبلیغات
رایتل
یکشنبه 19 مهر‌ماه سال 1388

 آیا فردی مضطربید؟

Teenage Anguish Royalty Free Stock Image

با انجام این آزمون متوجه خواهید شد که آیا فردی مضطربید یا فردی نرمال هستید واختلال اضطرابی ندارید.

الف)1 امتیاز    ب) 2 امتیاز    ج) 3 امتیاز    د) 4 امتیاز    ه) 5 امتیاز


1) به خود مطمئن هستم؟
الف) بسیار زیاد  ب) زیاد  ج) تا حد متوسط  د) کمی  ه) هرگز

2) می توانم بر
افکار خود تمرکز کنم؟
الف) بسیار زیاد  ب) زیاد  ج) تا حد متوسط  د) کمی  ه) هرگز

3) آرام هستم؟
الف) بسیار آرام  ب) تا حدود زیادی آرام  ج) تا حد متوسط  د) کمی آرام  ه) هرگز

4) عصبی هستم
الف) هرگز  ب) بسیار کم  ج) تا حد متوسط  د) خیلی  ه) همیشه

5) ناراحت هستم
الف) هرگز  ب) بسیار کم  ج) تا حد متوسط  د) خیلی  ه) همیشه

6) بدنم همواره
مرطوب است
الف) هرگز ب) بسیار کم ج) تا حد متوسط د) خیلی ه) همیشه

7) نفسم منظم است
الف) هرگز  ب) بسیار کم  ج) تا حد متوسط  د) خیلی  ه) همیشه

8) احساس تنش در معده دارم
الف) هرگز  ب) بسیار کم  ج) تا حد متوسط  د) خیلی  ه) همیشه
* حالا امتیاز ها را با هم جمع کرده و نتیجه را ببینید:
امتیاز کمتر از 24:
افراد
طبیعی را می رساند که اختلال اضطرابی و مشکل عمده ای ندارند.

امتیاز 24 تا32:
اضطراب شما کمی بیش از حد طبیعی است که با توجه به شدت کم اختلال,می توانید با استفاده از کتابهای اضطراب آن را هم برطرف کنید.

امتیاز 32 تا 50 :
شما به اضطراب شدید مبتلا هستید,به طور حتم باید به
روان شناس مراجعه کنید.