X
تبلیغات
رایتل
دوشنبه 9 آذر‌ماه سال 1388

اگر هدف یک ناخدا حفظ کشتی‌اش بود، باید آن را تا ابد در بندر نگه می‌داشت.
 

                                                                                                  سنت توماس آکویناس 

جلوس بشر در مرتبت جانشینی خالق هستی را برکتی است عظیم که موجبات تقرب این افریده متفاوت از سایر مخلوقات را فراهم می اورد واین منزلت را بدون شک راهنمایان دینی نقشی اثر گذار داشته تا هرانچه را در ابعاد معنوی قابل دسترسی میباشد را بدایشان  هدیه کنند و در این جایگاه قدرت تعقل و اندیشه را مزیتی است که سایر مخلوقات از ان بی بهره و تنها این موجود بهره میبرد لیکن در مرتبت وجایگاه بشریت نیز تفاوتی است بسیار که که بهر ه گیری از تعقل و تاثری را که این موهبت عظیم الهی دارد مرتبه را مشخص و به انسان ارزانی میدارد بنابراین چه تفاوتی است بین ان جنبنده ای که روز را به شب کرده و ان بشری که از قدرت خدادادی تفکر بهره نمی برد؟ 

سعدی علیه الرحمه در جایی میفرماید : 

از دیو دد ملولم و انسانم ارزوست  

در این راستا چه این شیخ وارسته نام اشنای را به سرودن این بیت وا میدارد سوالی است که در اذهان متبادر میشود مگر میشود موجودی دوپا حیوان گردد؟ 

وبنظر میرسد که علیرغم همه ادعاهای بشریت مبنی بر رشد و پیشرفت همه جانبه واشرف بودن ایشان بر سایر موجودات هنوز امکانات و ظرفیت های بالقوه ای وجود دارد که بشر بدان دست نیافته است وشاید بتوان بجرات این کم کاری را به عدم ریسک در جامعه بشری در حد اعلای ان برای ورود به عرصه هایی است که ماموریت بشریت برای حصول ان میباشد . 

واژه ریسک با مفهوم خطر پذیری زمانی که به مغز خطور میکند لرزشی دال بر هدر رفتن همه هستی به افکار برخی انسانها متبادر میشود واین در حالی است که رشد بشر در گرو تغییر و فرار از روزمرگیهاست وانچه مسلم است یکنواختی در زندگی ملول بودن و مواجه شدن با رویه های یکنواختی است که بدلیل راحت طلبی انسانها ونیل به قهقرا بر زندگی ادمیت مستولی میگردد واگر نبود تحول وتغییر شاید کره خاکی را فاقد موجودی بنام انسان داشتیم چرا که رفع نیازهای فطری بشریت تنها در گرو توسعه مدار بودن و تغییر در نگرشهایی است که همراه با واژه پر مخاطره ریسک پذیری میباشد . 

با نگاهی به تاریخ تکامل انسان ورقم خوردن هرگونه دگرگونی در جامعه متوجه قدرت بلاشک مدیران و رهبران جامعه در استفاده از ریسک در جامعه میباشیم که بسته به درجه اهمیت هر تغییر میزا ن ریسک نیز نیز شدت و ضعف خود را داراست  ودر همین راستا جمله زیبای اورده شده در ابتدای مطلب را از اقای سنت توماس اوردم تا دوستان عزیز خودم فارغ ا همه دغدغه های ریسک پذیری در پی اعتلای زندگی خویش و رشد روزافزون برای رسیدن به ارمانهای خود در اجرای برنامه ای زندگی خویش برایند . 

با امید به موفقیت شما