X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
چهارشنبه 11 آذر‌ماه سال 1388

 

علی وارسته ای که نه تنها متعلق به مکتب اسلام است بلکه مردانی همچون جرجی زیدان و.... نیز از مروت و مردانگی این قهرمان نامی سخن بمیان اورده و در اوج شجاعت و حریت و رشادت و پهلوانی و...پدر یتیمان بود و شبانگاهان در تاریکی برای نیازمندان و مساکین اذوقه و ....می اورد هم او که در زمانی که گزارش ستم به زنی را از کیان دیگر بجز اسلام شنید برای خویش ابراز تاسف کرد که چرا در زعامت من بدین طریق ظلمی روا رفته و در جایی دیگر ارزش مادی صدارت بر جامعه را از نگاه خویش همچون اب دهانی میداند که بی ارزش است و فنا پذیر و علی همای رحمتی است که ایتی از خداوند جله جلاله را به رخ کشیده ودر جنگ علیه کفر زمانی که برسینه عمروبن عبدود میشنید و اب دهان بر این امام پرت میکند از کشتنش دست کشیده و از سینه این دشمن برخواسته و دوری زده و مجدد وی را بر زمین میکوبد و به جزای عملش میرساند و زمانیکه سوال میکنند علی جان برای چه همان اول کار را یکسره نکردی میفرماید: 

اگر ان لحظه به کشتنش اقدام کرده بودم هراس از ان داشتم که قصد قربت الهی را دور شده و نفسم حاکم شود و صواب ازبین بردن کافر نصیبم نشو د و........... 

اری علی که در رکاب پیامبر دین را توسعه اده و در رختخواب ایشان ارمیده تا کفار موفق به از بین بردن رسول خدا نگردند در زمان برگشت از سفر حج در منطقه ای بنام غدیر خم توسط پیامبر الهی بعنوان جانشین برحق انتخاب و دین را با این حادثه عظیم تاریخ اسلام به کمال میرساند ولذا پیشاپیش این عید خجسته را به همه مسلمین جهان علی الخصوص شیعیان مخلص ایران و بویژه خوانندگان عزیز این پایگاه تبریک و تهنیت عرض میکنم .