X
تبلیغات
رایتل
شنبه 21 آذر‌ماه سال 1388

بادرود وسلام به همه عزیزان خودم دوستان بهتر از جانی که مدام برای سیر در دنیای مجازی و اطلاع از حضور همکاران خود در دنیای وبلاگ نویسی سری به کاشانه مجازی زده و با شوردل و مطالب نشات گرفته از خلاقیتها و توانائیهای بالفطره وجودی خویش راه را برای رشد و ترقی و تعالی هم نوعان هموار میکنند بسیار تحسین میکنم کسانی را که با هوش و ذکاوت بالای خود  تکنولوژی و پیشرفت همه جانبه را در دنیای امروز اوردند بویژه انهایی که جهان را انقدر کوچک کردند که هر خواسته ای در این دیار اجابت و هرغریبی به غایت اشنا شود و همه اسرار را کشف کردند تا طلوع کند انی که توان را در ید قدرت خویش داشته و به عاریت عدالت را در دستان خویش به ارمغان خواهد اورد سپاس و ستایش یزدان منان را که مرا روزی دیگر عمری بخشید تا در جوار عزیزانم باشم و شب هنگام برای دیدارتان و خبر از حکمت وجودیتان گیرم و با خیالی اسوده سر به بالین گذارم و خدایا چه نعمتی از این بالاتر که همکلام انسانهایی شوم که بغایت مهربان و با احساس و ماندنی و جاودان باشم . 

واما ........... 

اکوسیستم را نظم وترتیبی است برای تعادل در حیات موجودات و چه بسیار از این جانداران که برای حیات خویش از چنگال دشمنان خود کارزار کرده تا روزی بر عمر خویش بیفزایند و بدین سان کرم و لطف خدای را مشمول شوند در این مبحث همه وحوش و جانداران تحت تاثیر قدرت اول دنیای مخلوقات یعنی بشر قرار گرفته و با هر حرکتی که از این جاندار سر زند موقعیتی را تزلزل یافته در خود می بیند و بنابراین سعی می کنند تا هرجا که نفسی از بشر برون اید دم فرو بسته و اطاعت امر کنند و در این چرخه تمامی موجودات باستثنای انسان بشدت موقعیتهای بسیار خطرناک و متزلزلی را تجربه میکنند .