X
تبلیغات
رایتل
دوشنبه 3 اسفند‌ماه سال 1388

ساعت بر رقم نه ونیم شب دور میزندوالبته که تازه امدم تا دیداری تازه کنم برایم بسیار جالب بود خاطره ای فراموش نشدنی از احساساتی که در این دنیای مجازی از بزرگوارانی در قالب دوست  و همراه نشات گرفته و در این مکان به منصه ظهور میرسد من که مسرورم و احساس بالندگی چرا؟ 

امروزه ماشین مخرب است ..................... 

نظرتان چیست ؟ 

اری بنده هم با شما موافقم با هردو دیدگاه چه انانی که انرا مخرب میخوانند و چه کسانی که برخلاف گروه اول نظری بر سازندگی ماشین در زندگی بشریت دارند. 

اری در ابعاد مختلف و از مناظری میتوان تمامی فرضیه ها چه اثبات شده و چه نشده را نگریست و این حق مسلم کسانی است که خداوند منان بدیشان فرصت زندگی داده است وهیچ کس را توانی برای مخالفت با نظرات افراد نداشته و بایستی به همه اندیشه ها احترام گذاشت  اری دنیای مجازی و حدوث ان در زندگی بشریت را اگر در استمرار مکانیزه کردن زندگی برای ساده سازی و سهولت و یا به عبارتی دیگر راحتی زندگی نامید در بطن ان اگر به خوبی هدایت نشود به معاندی تبدیل خواهد شد که ریشه و بنیان چامعه را با روش ها و سیستمهای متفاوت در اورده و بر تارک زندگی لوحی سیاه خواهد نشاند لیکن برنامه ریزی و هدایت براساس نفس لوامه میتواند تاثیرات فزاینده ای را در استفاده از این ابزار داشته باشد وبه عبارتی دیگر اگرچه ماشین در برخی از جوامع بنیان زندگی را بدلیل اختصاص ساعاتی زیاد از زندگی روزمره بخود مورد تهدید قرار میدهد و انسانها را از زیارت هم ممانعت می کند لیکن گرد امدن اطراف هم در دنیای مجازی نیز صفایی دیگر دارد شاید فلفلی از شهری در ....خارج از کشور و عموزاده ای  از قزوین و بهشهر و..همولایتی من از روستایی در ارسنجان فارس و.............مهندس اسلامی از ولایت چرام و.....صدها دوستی که از کره خاکی باهم در ارتباط قرار گرفته و در قالب دوستانی برای نبودن چندین روزه ای نیز دغدغه پیدا کرده و از نبود دوست و همراه دنیای مجازی خویش بشدت در عذابند و............

و بنظر میرسد که در مچموع اگر دنیا را با نگاهی ژرف اندیش  بنگریم همه اختراعات و اکتشافات را اگر با مدیریت صحیح توام کنیم بهره ای خوب از ان خواهیم برد .

عنوان را اتلاف انرژی انتخاب کردم تا با توضیح بالا که طولانی شد خبری از تشکیل همایشی در خصوص اصلاح الگوی مصرف بدهم .

دیروز را در همایشی تحت همین عنوان در تهرانکه توسط بانک کشاورزی برگزار گردید  سپری کردم بالغ بر بیست مقاله همه از اهمیت این مبحث مهم که متاسفانه به مخیله هموطنان ایرانیم خطور نکرده و بالغ بر سه برابر متوسط جهانی از انرژی در ایران مصرف میکنند گرفته تا هدر رفت منابع ابی در بخش کشاورزی و انهم علیرغم ممنوعیت در اکثر دشتهای ایران و .......... 

همه از تاکید همه ایرانیان در این کشور عزیز است که باید در منابع در دسترس خود بنحوی حفاظت کنیم تا ایندگان نیز از انها بخوبی استفاده ببرند و...... 

بنابراین بازهم در ماه اخرینی که سالش بنام اصلاح الگوی مصرف نامگذاری شده عاجزانه تدبیر در مصرف را از همه عزیزان خواستارم.  

انشاالله