X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
پنج‌شنبه 27 اسفند‌ماه سال 1388

 نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد 

                              

 عالم پیر دگر باره  جوان خواهد شد 

ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد                     

 چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد  

 

  

از روزهای اغازینی که دوران کودکی را اغاز کرده ایم عید نوروز را بعنوان سمبلی برای 

 گرد امدن باهم و گذراندن ایام در حال و هوای دیگری بجزانچه در زندگی با ان روبرو  

 بوده ایم شناخته ایم و اگرچه روزهای عمر را سپری کرده و به سن خود افزوده و یا به 

 

 عبارتی دیگر به اتمام دورانی که خداوند متعال مجوز در این دنیا بودن را عطا کرده   

نزدیک میشدیم لیکن عشق و علاقه رسیدن به ایام عید همه موارد دیگر را از خاطرمان  

 دور میکرد ومیکند وبنابراین نوروز از گذشتگانمان به ارث رسید و خود را موظف 

 

 دانستیم تا از این میراث گرانبها بخوبی حفاظت و صیانت کرده تا هرکدام از ما به نسلها و 

 عصرهای بعد از خود منتقل کنیم فلذا بر سفره هفت سین منازل که مینشینیم عمده ترین  

 کارمان قرائت قران برای شادی ارواح امواتی است که اینگونه مراسم را برایمان ماندگار  کرده اند

نوروز باستانی در حلول طبیعتی است که در هر مقطع از زمان لباس خویش تعویض کرده و کهنه ها را از خود دور و بدنبال رختی نو برای زیبائی خود و در جریان انداختن  

 اوندهایی است تا مواد غذایی را برای سبزتر شدن به اندامهای مختلف منتقل کند وطبیعت 

 با زبان بی زبانی الهام بخش پیامی زیباست که  ای انسانها محول الحول والاحوال را با  

 

دیده بصیرت بنگرید و درون خود را از هرانچه کهنگی و خصلتهای زشت و نارواست  

 دور کرده و با لباسی نو سال جدید را اغاز کنید وبه احسن الحال برسید وبدینسان  

هرانچه  

زشتی و پلیدی و کژی و کاستی و نامیمونی است را از خود دور کنید تا به ملکوت اعلی 

 

 علین رسیده و از چشمه نابش سیراب شوید .  

اگرچه هنوز دوروز تا پایان سال جاری باقیست لیکن شاید فرصتی 

 

 دست نداد تا صمیمانه ترین تبریکاتم را برای مبارزه با کهنگی و 

 

 نیل به تازگی و نو بودن نثار ساحت مقدستان کنم و در اینجا با  

 

همه وجود از عمق قلبم که برایتان همیشه می تپد و دوستتان دارم  

  

ارزوی سالی پر از خیر و برکت و توام با شادی و نشاط  

و موفقیت   

میکنم و بدانهایی که قصد سفر دارند توصیه به احتیاط و به همه   

شما مراقبت از خود را میکنم .