X
تبلیغات
رایتل
پنج‌شنبه 5 فروردین‌ماه سال 1389

امروز پنجمین روز از سال جدید نیز پشت سر گذاشته شد دیار اشنای نوروز با سفره هفت سینش و شادی و سرور کودکانی که ایام تعطیلی راسپری میکنند و با گرفتن عیدی و اسکناسهای نو شادی خویش را دوچندان میکنند واز همه مهمتر سفرهای نوروزی اکثر ایرانیها که فرصت را غنیمت شمرده و بر تارک اسبان و ستوران خویش سوار شده و به دیاری جز انجا که خود در ان سکنی گزیده اند رهسپار میشوند ودیدو بازدیدهای عید و رفع کدورتهای احتمالی و از همه مهمتر در دیار گل و بلبل بوی عطر بهار نارنجی که انسانها را با استنشاقش به دیار اعلی هدایت میکند اینها و دیگر محاسن نوروز که از پیشینیان به ارث رسیده برای چیست ؟ 

با نگاهی اجمالی و زود گذر عظمت این سنت را باید در ارتباط موثر نوع بنی بشر در باهم بودن و با هم شدن و استفاده بهینه از چند صباح زندگی دانست و چه دلیلی بهتر و شایسته تر از اینکه باهم خوب باشیم و درد و غم و شادی را نیز باهم تقسیم کنیم لیکن بنظر میرسد شرائط به گونه ای رقم میخورد که این هدف ارمانی و خدایی را توجهی ننموده و در بسیار از خانواده ها شاهد تک روی و بی توجهی به گرفتاریهای همنوعان و صرفا به فکر خویش بودن روال کار شده و چه بسیار از حتی والدین هستند که فرزندانی دارند که نیم نگاهی نیز بدانها نکرده و هم ایشان داغ بر دل از این نوع برخورد از زمین و زمان گله مند و............... 

در هر حال عمر با سرعتی شتابان در گذر است و انچه بشدت باید مورد توجه قرار گیرد اندوخته ایست تا بتوان در اخرت از خود دفاع کردو بر اساس اموزه های دینی بدان امیدوار و با ان به دیار باقی شتافت ولذا انتظار این است که در گام اول رضایت اولیائ خویش را بعنوان وظیفه اصلی مد نظر قرار دادو مورد عمل .