X
تبلیغات
رایتل
دوشنبه 9 فروردین‌ماه سال 1389

لحظاتی بیش نیست که نهمین روز از نوروز باستانی و تعطیلات باتمام رسیده و امارهای ارائه شده در اخبار نیمه روز امروز نشاندهنده استقبال بی سابقه هموطنان از مسافرتهای نوروزی بود بنحویکه بالغ بر هشتاد میلیون سفر نوروزی از طریق پایانه های مختلف ومراکز رسمی تا امروز اعلام شده و این در حالی است که هنوز روزهایی تاپایان تعطیلات مانده بنابراین جای خوشبختی است که مردم از اینکونه فرصتها بخوبی استفاده کرده و قطعا این اقدام میتواند اثرات بسیار زیادی را در افزایش روحیه و رفاه و بالا بردن انرژی در جهت اماده شدن در راه کار وسازندگی برای اعتلای نام ایران عزیز باشد لیکن حقیر که از اغازین روزهای کاری حسب ضروریات امر در محل کار حاضر شده و اماده برای انجام وظیفه نقطه نظراتی دارم که شاید برای برخی از افراد ناخوشایند باشد چرا که اعتقادم براین است که کشور در حال حاضر و در این مقطع حساس از تاریخ به کار انهم شبانه روزی و با اراده و پشتکار عموم مردمش نیاز است در این میان سیاست گذاران و برنامه ریزان باید بنحوی عمل کنند که از شرائط فعلی با تدبیر و ارائه برنامه های مدون بشکلی شایسته استفاده و مشارکت عمومی را بعنوان سرلوحه برنامه ها برای رسیدن به اهداف بلندی که نیازمند رسیدن بدانها هستیم معمول دارند حقیر اعتقاد دارم  ایران سرافراز و مهد تمدن با سوابق بسیار درخشان تاریخی همیشه ایام دارای ظرفیتهای موجود به لحاظ انرژی فسیلی نخواهد بود و پیشرفت علم و تکنولوژی نیز باعث میگردد تا با بهره برداری از انرژی هسته ای روزی فرا رسد که جهان امروز نیازی به خرید انرژی فسیلی از ما نداشته و بنابراین وقت ان است که با تحولی عظیم در استراتژیهابا  عزم استوار به سمت و سوی تعالی و توسعه بمعنای واقعی برویم لیکن شرائط امروزی در مبحث تعطیلات نوروزی و ....گواه براین ادعا نخواهد بود چرا که پس از گذر از تعطیلات اواسط بهمن سال گذشته که خود مشتمل بر یک هفته شد هنوز چرخها و لنگرهای کار و تلاش گرم نشده بود که یک هفته مانده به بهار از راه رسید و حسب عادت مجددا مردم شریف خود را برای تعطیلات نوروزی اماده کردند و قطعا تا یک هفته از سیزده بدر نیز برای رفع خستگی و التیام کوفتگیهای بین راه و مسافرت و .....باید فرصت گذاشت بنابراین کی وقت کار و تلاش خواهد رسید و لذا ضمن پوزش از افرادی که با این عقیده حقیر مخالف هستند باید برای رسیدن به ارمانها و قرار گرفتن در جوار کشورهای توسعه یافته و یا حداقل در حال توسعه چاره اندیشی کرد و راه و روشی دیگر را انتخاب کرد .