X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
جمعه 1 مرداد‌ماه سال 1389

خالق جهان و هستی و افریننده لیل والنهار نظام طبیعت را نمونه ای از قدرت خویش در افرینش هرانچه حتی اشرف مخلوقاتش از ان حیران است نهاد و از جمله این نظم فصول سال است که خود قابلیتی شگرف داشته و از اراده هر جنبند ه ای خارج و صرفا در ید اوست. 

 از طراوت و نسیم بهاری و نوشدن طبیعت و دمیده شدن روحی تازه در کالبد ان تا حرارت فراوان تابستان و ریزش برگ در پائیز و برودت هواوبارش  برف و باران زمستان همه و همه از قدرت لایزالش حکایت دارند لیکن انچه همه را متحیر کرده پیچیدگی ودرهم شدن اوضاع جوی در نقاط مختلف جهان از جمله اسیا واروپاست برای مثال همین ایران خودمان و در همین نقاط جنوبی که این روزها با افزایش درجه حرارت روزهای اتشینی را سپری میکند و زمانی نیز انچنان این تنش حرارتی به گرد وخاک حاصله از صحرای کویری عربستان و عراق توامان میگردد  که هوش و حواس از سر ادم و حیوان پرانده و قدرت تنفس را صلب میکند تا حدی که باید تمامی دربها و پنجر ها مسدود و تنها راه استنشاق را راه اندازی کولر هاوسیستمهای تهویه ای وسرمایشی  چه در اتومبیل یا در منازل دانست و قطعا مستحضرید که این اتفاق ناخوشایند منجر به افزایش بی رویه در مصرف انرژی و نهایتا اختلال در تامین ان و منجر به کمبود شدید در دسترس کذاشتن منابع ابی و ...خواهد شد و فشار مضاعفی را به سیستمهای خدماتی اورده و انها را از مدار خارج میکند وهمه اینها مستلزم مصرف هزینه های گزاف برای دولتمردان و خانواده ها شده و بار سنگینی را بر دوش انها وارد خواهدکرد و بنابراین وضعیت بسیار حساسی بوجود خواهد امد و البته که در این اثنا بدلیل بی دقتی افرادی در جاده ها و کاهش  شدیدد دید  افقی و..اتفاقات ناگواری نیز بوجود امده و نهایت منجر به .. خواهد شد و براین اساس وظیفه قاطبه اهالی و افراد جامعه برنامه ریزی و تحمل و جلوگیری از اسراف و توسل به راههای مختلف در صرفه جویی از منابع مختلف از جمله اب و برق و .. خواهد بود . 

امید که بتوانیم با حوصله وتوکل و توسل بخداوند قادر منان شاهد وضعیتی طبیعی در روند امور مربو ط به زندگی خویش باشیم . انشاالله