X
تبلیغات
رایتل
یکشنبه 10 مرداد‌ماه سال 1389

از روزی که تصمیم گرفتم این پایگاه را برای ثبت وقایع زندگی و یاداوری مطالبی

 برای اصلاح امورات زندگی خود و دیگر عزیزان راه اندازی کنم سعی وتلاشم براین بود تا در گیر و دار حوادث و اتفاقات خوشایند و ناخوشایند زندگی کمتر توجهی را به وضعیت موجوددر جامعه داشته و بنوعی بتوانم فضای فکری خود را به سمت و سویی هدایت کنم تا نه تنها خویش بلکه همه شما عزیزان را نیز به مطالبی متنوع و نو و جالب توجه دعوت کرده باشم ولذا تا امروز در این برنامه موفق بوده و خدا را نیز سپاسگزاردرگهش هستم لیکن گاه در زندگی انسان وقایعی حدوث میکند که بر باور انسان نیز تاثیر زیاد گذاشته و انسان را وادار به گشودن لب میکند تا درون را تا حدی مجاز تخلیه کرده و با بیان مطلب تذکری داده و انتظار اصلاح نیز داشته باشد فلذا در این باب امروز سعی در ذکر مطلبی دارم امید که از دیدگاه همه کسانی که نقش بارز در توسعه ایران عزیز داشته و دل در گرو این مهم دارند تعبیر بر حمله و..نباشد چرا که حداقل در طول زندگی خویش در هر سمت و مسئولیتی سعی و تلاشم در خدمت مردم بودن برای ارتقائ سطح زندگی هموطنان و کشور عزیزم داشته و برهیچ کسی نیز این ادعا پوشیده نیست.  

با اعتقاد بر دخالت موثر در توسعه همه جانبه علی الخصوص توسعه اقتصادی بعنوان مبنا و محور توسعه پایدار در چند سال اخیر امکاناتی را برای سرمایه گذاری در مهمترین بخش اقتصادی کشور یعنی کشاورزی مهیا کرده ام و با این نگاه که علاوه بر تقویت قوای روحانی قوت اقتصادی را نیز بارور کرده و بر استراتژیهای دولتمردان نیز صحه گذاشته و نقش خویش را در ایجاد اشتغال ایفا کنم 

وقطعا استراتژیهای دولتمردان که بخوبی تبیین گردیده نیز بهانه موثری برای انجام این مهم بوده است احداث باغی را در ربرنامه کاری خوذ قرار داده ام تا در زمان فراغت از امورات روزمره و اداری قادر به اشتغال در بهترین و موجه ترین جنبه از تولید باشم و قطعا نیز حمایتهای دولت را بعنوان پشتوانه اصلی فعالیتهای اخیر خود دانسته ام و با یاری خداوند متعال این اقدام نیز به بار نشسته و اخیرا تولیدات باغ اماده عرضه به بازار گردیده لیکن در چندروز گذشته فرصتی دست داد تا قسمتی اندک از محصول را برای فروش به بازار ارائه کنم غافل از اینکه واردات محصولات خارجی علی الخصوص در زمینه محصولات باغی بشدت بازار این تولیدات را تحت الشعاع قرار داده بنحویکه متاسفانه عملا تولیدات داخلی را از رونق انداخته و هر تولید کننده واحد های باغی و زراعی مجبور است که در حداقل قیمت تولیدات خود راکه باصرف هزینه هنگفت و تقبل زحمات زیاد بدست اورده به ارزانترین قیمت عرضه کند البته این در شرائطی است که قیمت محصول مشابه خارجی گاه به ده برابر قیمت جنس داخلی نیز رسیده و گاه از نظر کیفی نیز محصول ایرانی از جنس خارجی بالاتر است نکته جالبتر اینکه متاسفانه هموطنان خودمان نیز از محصول خارجی بیشتر استقبال کرده و از سویی دیگر تمامی منافع اینگونه محصولات در جیب دلالان و واسطه ها رفته و تولید کننده از این همه مرارت و زحمت و مشقت برای تولید عایدی نخواهد داشت فلذا بنظر میرسد سیاستگزاران عزیز در کشور باید برای جلوگیری از وقفه در تولید و نابودی اقشار تولید کننده با کمک و حمایت وزارتین بازگانی و جهاد کشاورزی چاره اندیشی و قبل از اینکه تولید در کشور دستخوش دگرگونی و به قهقرا رفتن گردد حمایت علنی و فعالانه ای را از این مهم داشته باشند.