X
تبلیغات
رایتل
پنج‌شنبه 18 شهریور‌ماه سال 1389

دقیقا یکربع دیگر تا ساعت دو بعد از ظهر مانده است بعداز ظهر اخرین روز از ماه صیام در سال ۱۴۳۱واین لحظات در حالی سپری میگرددکه برخی از انسانهابه نهایت تطیهروپاکی و نجات از گناهان احتمالی رسیده اندوبرخی نیز نادم از عدم اطاعت از بندگی رب ودود وانهاکه سر به تعظیم فرو برده مزد خویش ستانیده و بر سبیل رحمت رسیدندواصولا با هر موهبتی جشنی برپا میگردد و این بار اطاعت خداوندی در بازگشت به فطرت خویش با سوزندان گناهان و سیر به قربت الهی است.  

براین اساس فطر بوجود امده تاانسانهای بازگشته به فطرت خویش گرد هم امده و جشن و سرور بپا کنندولذا حقیر نیز به همه بندگان مخلص این توفیق عظمی را تبریک گفته و برایتان ارزو سربلندی و پویایی دارم. 

منصور و موید و کامیاب و مومن باشید.