X
تبلیغات
رایتل
شنبه 9 بهمن‌ماه سال 1389

دنیای امروز را وضعیتی است که هرملتی برای اثبات وجود خویش بدنبال راه و روشهایی است تا در مقایسه با سایر ملل با سرعت و دقت بیشتری سبقت گرفته وبه عبارتی گوی سبقت را از سایرین برباید در این میان عرصه های مختلف همچون سیاست اقتصاد فرهنگ و....میدان گسترده ای است تا نخبگان جامعه با عرضه خود عرصه را از ان خویش سازند و اگرچه از برخی دیدگاهها میادین ورشی بنوعی منفور و مورد قبول برای ترکتازی و نمایش توانمندیها نیست لیکن شرائط فعلی و استراتژیهای موجود بشدت فضای رقابتی در این وادی را نیز مهیا کرده تا ملل مختلف در ان ورود کرده و با رشادت و شجاعت انرا جولانگاه خود قرار دهند و امروز حول و حوش ساعت ۲۲ سامورائیها نشاندادند که با ممارست و تشکیل زیر ساختها همچون فضای علمی و اقتصادی میتوان در عرصه ورزش نیز راهبردهایی را ملاک قرار داد و با ان به رشد و پویایی دست یافت. 

شاید ظرفیت سازی و بدنبال پویا کردن و بالنده شدن نیروها بودن را همگان بنوعی ملاک قرار داده اند لیکن برنامه ریزی و همت و پشتکار وهدفمند حرکت کردن را همگان به یک نوع قادر به انجام ان نبوده و براین اساس تفاوتها بین انسانها و ملل شکل میگیرید وانجاست که ملتی بر قله افتخار نشسته و بر این توان مباهات کرده و خود را به دیگران عرضه میکند وجام پانزدهم ملتهای اسیا صحنه ای بود تا کشوری همچون عربستان که در سال گذشته تا فینال رفت با شکست هایی مفتضحانه میدان رقابت را ترک کند و کشوری همچون ژاپن و یا کره دوشادوش استرالیایی که از اقیانوسیه امده است بهمراه ازبکستان امده از اسیای میانه توانائیهای خود را به رخ رقیبان بکشند وزنگ هشداری را برای ما نیز که کشوری متمدن و بنوعی نخبه پرور و مدعی در عرصه های مختلف هستیم بصدا در اورند فلذار برای توسعه مدار بودن و بهره برداری مطلوب از فرصتهای خدادادی باید توجه بیشتری به محیط اطراف خود داشته و درس عبرت بگیریم. 

امیدوارم خداوند فرصت بدهد تا در همین رابطه و عرصه های دیگری همچون هنر و فرهنگ بتوانم مطالبی را در اینده ارائه کنم. 

موفق وموید باشید