X
تبلیغات
رایتل
دوشنبه 9 اسفند‌ماه سال 1389

امروز به عبارتی زیبا بعنوان دستور کار زندگی برخورد کردم که حیفم امد انرا برای استفاده شما دوستان خوب به اینجا منتقل نکنم بنابراین ملاحظه ان قطعا خالی از لطف نیست:  

زندگی ریاضیات است . خوبی ها را جمع کنید ، دعواها را کم کنید ، شادی ها را ضرب کنید ، دردها را تقسیم کنید ، نفرت ها را زیر رادیکال ببرید . عشق را به توان برسانید ....  
   
 
بهتر نیست بدان اهمیت داده و اجرا کنیم؟