X
تبلیغات
نماشا
رایتل
جمعه 20 آبان‌ماه سال 1390

دراین ایام سریالی زیبا از شبکه یک سیمای خودمان پحش میشود که تداعی کننده نامردمیهای روزگار است انجا که فردی  با هرانچه خوب و بد زندگی است میسازد انسانی انهم از جنس زن برای رشد و توفیق همسر خویش دل به دریا زده  و برهمه نابسامانیها و رنجها فائق امده تا وی راروانه دانشگاه کرده و شاهد پیشرفت ایشان گردد و دراین راه نیز موفق میشود لیکن پاسخی را در عمل و پس از اخذ مدرک از همسر میبیند که ............. 

اری همسر به دیار شهر رفته و روستا و محل کار و زندگی خانم را فراموش میکند و.... 

وچقدر ازاین نوع اعمال در این دنیای وانفسا به وفور یافت میشودو..........