X
تبلیغات
رایتل
جمعه 20 آبان‌ماه سال 1390

دراین ایام سریالی زیبا از شبکه یک سیمای خودمان پحش میشود که تداعی کننده نامردمیهای روزگار است انجا که فردی  با هرانچه خوب و بد زندگی است میسازد انسانی انهم از جنس زن برای رشد و توفیق همسر خویش دل به دریا زده  و برهمه نابسامانیها و رنجها فائق امده تا وی راروانه دانشگاه کرده و شاهد پیشرفت ایشان گردد و دراین راه نیز موفق میشود لیکن پاسخی را در عمل و پس از اخذ مدرک از همسر میبیند که ............. 

اری همسر به دیار شهر رفته و روستا و محل کار و زندگی خانم را فراموش میکند و.... 

وچقدر ازاین نوع اعمال در این دنیای وانفسا به وفور یافت میشودو..........