X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
سه‌شنبه 11 بهمن‌ماه سال 1390

بدون شک ارزوی هرانسانی است که مسیر وفرایند زندگی خویش را بنحوی تنظیم کرده و بگذراند تا نامی نیکو وماندگار از خود بجای گذارد و قطعا این نگرش برای تمامی افراد چه خوب و چه بد وجود داشته و انگیزه رسیدن بدان در وجود ایشان میباشد در این میان افراد بیشماری بدین هدف رسیده وارزوی خود را محقق کرده و بدان رسیده ه اند از جمله بزرگانی همچون مهاتما گاندی که نقش عمده ای را در تحولات کشور هندوستان داشته است .  

از انجایی که امروز همزمان است با سالروز ترور این شخصیت بنام جملاتی را برای شما عزیزان اورده و امید که موثر واقع گردد: 

به یاد داشته باش: من نباید چیزى باشم که تو می‌خواهى، من را خودم از خودم ساخته‌ام.
 
 
منى که من از خود ساخته‌ام، آمال من است.
 
 
تویى که تو از من می‌سازى آرزوهایت و یا کمبودهایت هستند 
لیاقت انسان‌ها کیفیت زندگى را تعیین می‌کند، نه آرزوهایشان.
 
 
و من متعهد نیستم که چیزى باشم که تو می‌خواهى.
 
 
و تو هم می‌توانى انتخاب کنى که من را می‌خواهى یا نه.
 
 
ولى نمی‌توانى انتخاب کنى که از من چه می‌خواهى.
 
 
می‌توانى دوستم داشته باشى، همین گونه که هستم و من هم.
 
 
می‌توانى از من متنفر باشى بى‌هیچ دلیلى و من هم.
 
 
چرا که ما هر دو انسانیم.
 
 
این جهان مملو از انسان‌هاست، پس این جهان می‌تواند هر لحظه مالک احساسی جدیدباشیتو نمی‌توانى برایم به قضاوت بنشینى و حکمی‌صادر کنی و من همدوستانم مرا همین گونه پیدا می‌کنند و می‌ستایند
حسودان از من متنفرند، ولى باز می‌ستایند.
دشمنانم کمر به نابودیم بسته‌اند و همچنان می‌ستایندم.
 
 
چرا که من اگر قابل ستایش نباشم نه دوستى خواهم داشت، نه حسودى و نه دشمنى و ن
یادت باشد اگر چشمت به این دست نوشته افتاد.
 
ه حتی رقیبىمن قابل ستایشم و تو همبه خاطر بیاورى که آن‌هایى که هر روز می‌بینى و مراوده می‌کنى
همه انسان هستند و داراى خصوصیات یک انسان، با نقابى متفاوت، اما همگى جایزالخطا.
 
 
نامت را انسانى باهوش بگذار اگر انسان‌ها را از پشت نقاب‌هاى متفاوتشان شناختى و یادت باشد که این‌ها رموز بهتر زیستن هستند