X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
جمعه 14 بهمن‌ماه سال 1390

رحمت واسعه الهی در اوج بخشش و جود بی نهایتش گاه به نظر مخلوقاتش نیامده و اگر در کمبودی ورود کنند انگاه بیدارشده و موقعیت خویش را درک کرده وپی به وسعت نعماتش میبرند در این وادی حسرت به دل شده و دست نیاز بسمتش دراز کرده و محتاجش میگردند لیکن در وفور نعمتش شکرش نکرده و به طاعتش مقرب نمیگردند لذا از انجمله نعمش بارش را میتوان بعنوان مایه حیات جامعه انسانی و هرانچه مخلوقش هستند ذکر کرد چند سالی بود بشدت در مضیقه نبود بارش توازن زندگی و بویژه محیط زیست بهم خورده و با بحران بسیار عجیبی روبرو شده بودیم  ودر این میان هرکس نظریه ایی بروفق اعتقادات خود ارائه و برای خود استدلال نیز می اورد لیکن همه درمانده و بیچاره از این وضعیت چشم به دامانش دوخته و برای شروع رحمتش در دوری جدید دست به دعا برداشته بودند و خوشبختانه  در این چند روز شاهد و ناظر بر گشایش رحمتش بر مخلوقاتی بودیم که بایست با قدرت ادراکه بیشتر به وجود بی منتهایش پی برده و برای این نعمت واسعه شکران مضاعف داشته باشند. 

دیروز فرصتی دست داد تا پس از مدتها به دیارم و باغ و روستای خود سر بزنم وانجا بود که خاطرات چند سال گذشته که شاهد بارندگیهای انچنانی بودم برایم تداعی شدو بشکرانه اش سجده بردرگاهش کردم امید که خداوند متعال در رحمتش را باز بر بندگان خویش گشوده و بیشتر از این ما را در شرائط بحرانی قرار ندهد اگرچه اعتقادمان ازمونی است تا بندگان مخلص را در بوته اش قرار دهد لیکن به موجودات دیگر نیز رحمش پایدار گردیده و انها را بویژه تالابها و دریاچه ها را از مهلکه فنا و نابودی نجات دهد. 

امار بارندگی چندروز گذشته بحمدالله بسیار خرسند کننده و امیدوار کننده است برای ولایتمان بیشتر از هشتاد میلی متر در این نوبت یا بقول کشاورزان رشنه امده است که بقول پیشکسوتان و بزرگان روستا از سال هشتادو ودو به اینطرف بی سابقه بوده است. 

بازهم برای استمرار این گونه نزولات دست دعا به درگاهش دراز کرده و از وجود بی منتهایش طلب باران میکنیم.