X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
چهارشنبه 29 خرداد‌ماه سال 1392

درشرائطی که جهان امروز به مهمترین عامل توسعه و بالندگی که همانا فن اوری و تکنولوژی میباشد مجهزگردیده وقطعا کشورهای توسعه یافته سعی بران دارند تا این مهم را بگونه ای مورد استفاده قرار دهند تا مردم کشورشان دربهترین وضعیت در تمامی زمینه ها چه اقتصادی و یا اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و... واقع گردند عرصه ورزش نیز جزئی از این موجودیت و هدف قرار گرفته بنابراین برای حصول اهداف عالیه در این مقوله نیز برنامه های دراز مدت و استراتژیهایی مدنظر قرار میگیرد تا بالندگی و پویایی یک کشور در این مسیر نیز به جهانیان عرضه شود لذا ورزش و علی الخصوص فوتبال نیز جزئی از سیاست اقوام و ملل قرار گرفته تا بدینوسیله ظرفیتها و توانمندیهای درون مردم کشورها بالفعل شده و جهانیان از طریق جام جهان نما و یا از نزدیک رشد وبالندگی کشوری را به نظاره بنشینند واما.................ایران عزیز نیز که از فرهنگ وتمدن بسیار قوی و معرفی شده برخورداراست این سیاست را دنبال کرده و همچون سایر دول سعی دارد تا دراین میدان و عرصه حرفی را برای گفتن داشته باشد ازکل دوره های برگزار شده تا کنون جام جهانی که کشورهای برتر رشته فوتبال دراین تورنمنت گرد هم می ایند و چشمهای میلیاردی ببیننده بدان دوخته گشته و راهکار بسیار موثری برای معرفی کشورهای توسعه نیافته و یا درحال توسعه است تنها ایران عزیز در سه دوره حضور داشته و باتوجه به موقعیت و امکانات و نیروی وارسته انسانی و توان و ظرفیت مردم ایران این نتیجه بسیار ضعیف و در خور و شان ملت شریف و سزاوارایران نبوده است اما............... 

دیروز اتفاق بسیار بزرگی در این عرصه افتاد و نمادی بزرگ از توانمندی ایرانیان به جهانیان عرضه شد درجایی که مربی  کشوری پیشرفته همچون کره جنوبی باانهمه برنامه کرکری بسیار ناسزاوارانه ای را برای مردم ایران عزیز میخواندبناگاه دلیر مردان عرصه شجاعت و تعصب و غیرت و مردانگی و....غرورشان را مدنظر قرار داده و برای سرافرازی مردمی از تبار هخامنش و .....و مسلمانانی شیفته اهل بیت استینهارا بالا زده و کاری میکنند کارستان اتفاقی که شاید شماری کمتر از مردم خودمان نیز انرا پیش بینی میکردند لذا ضمن تبریک وتهنیت موفقیت مردان متعصب ایران این ملی پوشان باغیرت صعود مقتدرانه تیم ملی را به جام جهانی برزیل 2014انهم با شکست تیم ملی کره جنوبی در خاک ان کشور ودرحضور خیل عظیم از تماشاگران خدمت تمامی ملت ایران بویژه خوانندگان عزیز این وبلاگ تبریک وتهنیت عرض کرده و بازهم به ایرانی بودن خود و ظرفیتهایی موجودی که قطعا هشداردهنده به مسئولین کشورعزیزمان برای استفاده مناسب از این توانمندیهاست افتخارکرده و امید ازانها بخوبی استفاده گردد. 

انشالله که در طول قریب یکسال باقیمانده تا شروع رویداد مهم برزیل بنحوی برنامه ریزی داشته باشیم تا در ان محیط موردتوجه  جهانیان بتوانیم نام ایران را سربلند کرده و از انچه سزاورش هستیم بخوبی ذفاع کنیم بدان برسیم.